Göm menyn

Rapportera en avvikelse inom miljö

Här anmäler du en avvikelse kring avfall, kemikalier, resursslöseri eller annat inom miljöområdet. Det kan vara att beslut eller regler som gäller vid LiU inte följts eller avsaknad av regler och rutiner som är skäl för anmälan. 

Här kan du även skriva förslag om nya regler eller rutiner som förbättrar miljöarbetet och minskar universitetets negativa miljöpåverkan. 

Behöver du hjälp med din anmälan - kontakta miljöstrateg AnnaKarin Unger.

Gäller din anmälan arbetsskada eller tillbud så ska du anmäla detta i vanlig ordning här. Med arbetsskada menas de skador som uppkommer på arbetsplatsen eller på väg till eller ifrån arbetet. Tillbud är sådana allvarliga incidenter som höll på att orsaka en arbetsskada men där gynnsamma omständigheter gjort att det stannat vid en påminnelse om vilka risker som finns.

Var har incidenten ägt rum?

Incidenten har ägt rum på: *

I hus/byggnad:

Skriv plats eller rumsnummer:

Drabbad/utsatt enhet:

Vem är anmälaren?

Jag som fyller i anmälan heter (för- och efternamn:) *

E-post: *

Vad har hänt och när?

Det som har hänt är:
Avfall (återvinning, nedskräpning, etc.)
Kemikalier (inköp, hantering, förvaring, spill, etc.)
Resursslöseri (energi, andra resurser)
Övrigt

När hände detta (skriv datum och gärna tidpunkt)? *

Beskriv vad det är som hänt: *

 

Sidansvarig: miljo@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-21