Göm menyn

LiU ledare

Ställningstaganden, kommentarer, reflektioner från LiU:s ledning.


Förändringar, allvar och glädje

Just nu är förberedelserna inför universitetets kommande verksamhetsplan och budget för 2019 i full gång. Det kan tyckas tidigt, men om fakulteterna och därefter institutionerna och övriga enheter i sin tur ska få sina budgetar färdiga till nyår, så gäller det att starta i tid. Inför denna budgetomgång har vi dessutom valt en ny och mer genomarbetad process. Ett nytt inslag är rektors strategidialoger. Inbjudan har gått ut brett och sammantaget har cirka 500 medarbetare deltagit i diskussionerna. Jag är imponerad och glad över de många och välformulerade synpunkter och förslag som kommit in och jag tror att många kommer att känna igen de prioriterade vägval som kommer att lyftas i verksamhetsplanen.

Tanken att det finns förbättringspotential för LiU finns också inlagt i det uppdrag jag gett till universitetsdirektör Kent Waltersson att se över allt verksamhetsstöd inom myndigheten. Målet är att frigöra resurser till kärnverksamheten och min förhoppning är att vi genom att finna förändrade arbetssätt dessutom ska kunna bli ett effektivare universitet. Besparingar och effektiviseringar väcker sällan allmänt jubel men vi måste våga syna vad vi lägger våra pengar på för att skapa de resurser som krävs för att utveckla vår forskning och utbildning.

Våren är här och med den kommer också de nya hedersdoktorerna. Vid LiU har det utsetts hedersdoktorer i 45 år (en av de första var för övrigt Astrid Lindgren) och det är något av det finaste som vi gör som universitet. Vi hedrar personer som inom eller utom akademin har gjort en gärning som anses värdefulla. När jag ser listan på årets hedersdoktorer slås jag också av hur väl dessa gärningar ligger inom vår uppgift att ta oss an samtidens utmaningar. De båda hedersdoktorerna som den medicinska fakulteten utsett, Niklas Ekdal och Pia Minati, har till exempel båda skrivit böcker och på andra sätt lyft den viktiga frågan om depression och självmord. Varje år tar över 100 människor i Sverige mellan 15 och 24 år sitt liv. Det här är ett folkhälsoproblem som behöver belysas mer och som naturligtvis också är angeläget för ett universitet som befolkas av så många unga människor.

Våra nya hedersdoktorer hyllas, tillsammans med nya doktorer och professorer vid promotionshögtiden i slutet av maj.

Lika länge som vi utsett hedersdoktorer har studentorkestern LiTHe Blås funnits. Genom åren är det många, både på campus som ”nere på stan”, som glatts åt den totalupplevelse som LiTHe Blås förmedlar, allt enligt devisen ”vi spelar hellre starkt än rätt”. Grattis LiTHe Blås till era 45 år!

Helen Dannetun,
rektor

 


Thu Apr 12 09:36:00 CEST 2018Välkomna till LiU ledare

Detta är en sida där universitetsledningen kommer att ge sin syn på angelägna universitetsfrågor, informera och kommentera.

LiU ledare skrivs primärt för universitetets medarbetare. Andra som ändå läser den får ha överseende med att både frågeställningar och språk ibland kan bli ganska interna.
 

Tidigare inlägg

 

Förändringar, allvar och glädje

Förändring – ett konstant tillstånd

Möten med samma temanSidansvarig: mariethe.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: Wed Dec 05 16:38:05 CET 2018