Göm menyn

Regler för LiU-kortet

 • Kortet ska hanteras varsamt.
 • Kortets utseende får inte ändras.
 • Kortet är din nyckel till universitetets lokaler och ska hanteras som en sådan.
 • Kort och kod får inte förvaras tillsammans.
 • Kortet är personligt och får inte lånas ut.
 • Släpp aldrig in någon obehörig med hjälp av ditt kort.
 • Förlust av kort ska anmälas till Infocenter omgående.
 • Vid vistelse i universitetets lokaler ska du vid anmodan kunna uppvisa LiU-kortet för väktare eller annan av universitetet utsedd person.
 • Du måste följa Linköpings universitetsbiblioteks lånevillkor och ordningsregler. Du är skyldig att känna till de regler som gäller vid varje givet tillfälle. Gällande regler finns på bibliotekets hemsida.
 • Vid regelbrott eller missbruk kan kortet omhändertas av väktare eller annan av universitetet utsedd person för vidare utredning.
 • Allvarligt regelbrott eller missbruk kan leda till polisanmälan.

Sidansvarig: infocenter@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-09-23