Göm menyn

Ledningspodden

Vad är universitetsledningens åsikter i aktuella frågor och vad tycker rektor är extra viktigt för LiU just nu?
Ja, den som lyssnar på Ledningspodden får svaren.


Ledningspodden #6

Den forskningspolitiska propositionen kommer att presenteras senare under året och just nu vässar landets lärosäten och andra berörda instanser pennorna för att skicka in remissvar. Vilka är de stora frågorna och hur ”het” är forskning som politisk fråga?

Ett hett forskningsområde är i alla fall visualisering. LiU har presenterat världens första professor i Exploranation – det som kombinerar utforskning med förklaring.

Medverkande: Rektor Helen Dannetun och vicerektor PeO Brehmer.
Programledare: Björn Stafstedt.
Frågor och synpunkter skickas till bjorn.stafstedt@liu.se

 


2020-02-05


Ledningspodden #5

2019 har varit ett bra år för Linköpings universitet men samtidigt finns det oroande trender i omvärlden, inte minst vad gäller synen på akademins roll och trovärdighet. För nästa år, 2020, är det därför extra viktigt att bygga vidare på vår värdegrund. Ledningspodden sammanfattar 2019 och blickar framåt mot det nya året.

Medverkande: Rektor Helen Dannetun och prorektor Margareta Bachrack Lindström
Programledare: Björn Stafstedt.
Frågor och synpunkter skickas till bjorn.stafstedt@liu.se

 


Björn Stafstedt 2019-12-16


Ledningspodden #4

Hur påverkas LiU:s kontakter med universitetet i Guangzhu av den senaste tidens tuffare tonläge mellan Sverige och Kina? Vad blev reaktionerna på den årliga Chefsdagen när LiU:s alla chefer fick möjligheten att diskutera värdegrundsarbetet? Och hur står sig LiU i konkurrensen när Vetenskapsrådet med flera delar ut sina anslag – har hösten varit bra?

Medverkande: Rektor Helen Dannetun och vicerektor Per-Olof Brehmer.
Programledare: Björn Stafstedt.
Frågor och synpunkter skickas till bjorn.stafstedt@liu.se 

 


2019-11-25


Ledningspodden #3

Möt Årets alumner; Andreas Norlén och Sara Magnusson, och hör hur viktiga alumnerna är för LiU:s kvalitetssäkring. Vad kommer piloten att bygga upp ett virtuellt universitet genom ECIU University att betyda för LiU? Och kommer hållbarhet att bli nästa prioriterade vägval?  

Medverkande: Rektor Helen Dannetun och vicerektor Peter Värbrand.
Programledare: Björn Stafstedt.
Frågor och synpunkter skickas till bjorn.stafstedt@liu.se 
(2019-10-21)

 


2019-10-21


Välkomna till ledningspodden

Vad är universitetsledningens åsikter i aktuella frågor? Och vad tycker rektor är extra viktigt för LiU just nu? I Ledningspodden kan du som anställd höra programledare Björn Stafstedt resonera med personer i universitetsledningen och aktuella gäster. Ledningspodden kommer ut ungefär en gång i månaden med uppehåll över sommaren.

 

 

 Sidansvarig: mariethe.larsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-05