Göm menyn
Högre utbildning

 


 

SVERIGES UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEFÖRBUND (SUHF) erbjuder ett utbildningsprogram för högre chefer inom universitetsvärlden.

Syftet med programmet är fördjupade kontakter mellan svenska lärosäten och att ge deltagarna en djupare förståelse för sektorns villkor och styrning. Programmet ska också bidra till att deltagarna får en fördjupad insikt om ledarskapets utmaningar och utveckla deras kommunikativa förmåga.

Målet är att deltagarna upplever att de är bättre rustade för att arbeta med chefsuppdrag på hög nivå.

Målgruppen är chefer på nivån under rektor som arbetar tillsammans med henne eller honom i strategiska frågor. Cirka 20 personer antas nationellt till programmet. Varje rektor kan föreslå högst två deltagare från sitt lärosäte.

Programmet omfattar nio mötestillfällen under 18 månader och varvar teori med diskussioner och övningar. Handfasta metoder för verksamhetsutveckling ingår som en viktig del och deltagarna genomför individuella uppgifter inom området verksamhetsutveckling och styrning.

 

KONTAKT: Lotta Löfgren-Markör 013-28 10 53,
ledarutveckling@liu.se


Intresseanmälan sker till rektor.

Målgrupp

Nationellt program för chefer på nivå under rektor.

 

Inriktning

Fördjupad kontakt mellan svenska lärosäten, förståelse för sektorns villkor och styrning.

 

Material


Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-29