Göm menyn
Rollanpassade program

 


 

MED JÄMNA MELLANRUM, och då behov finns, tar vi fram utbildningar eller program som är riktade till specifika chefs- eller ledarroller. Exempel på sådana program är Introduktion för nya prefekter, Ledarprogram för LiU forskarassistent, och Utvecklingsprogram för presumtiva administrativa chefer.

Då ett sådant program är aktuellt kommer det att beskrivas här

 

KONTAKT: Lotta Löfgren-Markör 013-28 1053
ledarutveckling@liu.se


 

Målgrupp

För specifika chefs- och ledarroller.

 

Inriktning

Introduktion för nya prefekter, LiU forskarassistenter, presumtiva administrativa chefer,

 

Material


Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-13