Göm menyn
Rubrik program för ledare inom forskning

 

Program för ledare inom forskning och utbildning, 2018

Program för ledare inom forskning och utbildning (PLUF) 2018 är nu till ända.

Vi gratulerar deltagarna till ett väl genomfört program!

 

Programmet pågick från den 7 februari till den 12 december. 

Program för PLUF 2018

 

Universitetsdirektör Kent Waltersson, som delade ut diplom, och deltagare på PLUF 2018.

Avslutningsbild 2018

Fotograf: Heather Forsyth

Planeringen för 2019 års PLUF är i full gång. Håll utkik här för mer information om programstart inom kort! 

 


2018-12-13 

PROGRAMMET FÖR LEDARE INOM FORSKNING OCH UTBILDNING riktar sig till ledare som inte är chefer med personalansvar. Programmet är delvis uppdelat i två spår, för ledare inom forskning respektive ledare inom utbildning.

Deltagarna ska efter genomgången utbildning ha utvecklat sin förmåga att framgångsrikt leda och utveckla verksamhet och projekt i enlighet med de mål som är satta, ha utvecklat sin förmåga att framgångsrikt skapa en öppen och välfungerande kommunikation med olika intressenter samt ha fått ett nätverk för att lära av varandra och bidra till ett än bättre samspel mellan olika intressenter inom utbildning och forskning.

Under programmets gång får deltagarna ta del av moduler om LiU:s organisation, kommunikativt ledarskap, utveckling av ledarskap och verksamhet och ekonomiprocesser och därtill moduler som riktar sig till de två olika målgrupperna, exempelvis Forsknings- och projektledning respektive Processer, system och regelverk.

Programmet omfattar sex kurstillfällen (för vardera målgrupp) under ett års tid. Anmälan sker via dekaner och prefekter som gör urval av deltagarna till kommande omgång.

Program PLUF 4 - start februari 2018 

MÅLGRUPP

För ledare, inom forskning och utbildning, som ine har personalansvar

 

INRIKTNING

Utbildning i förutsättningarna för rollen som ledare inom forskning och utbildning,

Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-29