Göm menyn
Öppna moduler

Aktuella öppna moduler


 

 


Dessa öppna moduler ges med jämna mellanrum

De öppna modulerna är till för chefer och ledare som vill fördjupa sig i någon specifik fråga.

Alkohol- och drogmissbruk i arbetslivet är en modul som riktar sig till avdelningschefer. Efter utbildningen ska deltagarna ha fått ökade kunskaper om hur vi som arbetsgivare kan fånga upp tidiga signaler vid alkohol- och drogmissbruk samt känna till chefens ansvar. Utbildningen innehåller teoretisk genomgång och fall-övningar. Ny utbildning planeras till våren 2015.

KONTAKT: Monika Rissanen 013-28 1029
ledarutveckling@liu.se
 

Rehabilitering i praktiken är en modul som riktar sig till avdelningschefer. Efter utbildningen ska deltagarna ha fått kännedom om vilka lagar och regler som styr rehabiliteringsarbetet, hur LiU:s rehabiliteringsprocess ser ut och vilket ansvar olika aktörer i processen har.
Utbildningen innehåller teori och fall-övningar.

KONTAKT: Monika Rissanen 013-28 1029
ledarutveckling@liu.se


Situationsanpassat ledarskap II är en fördjupningsutbildning i att anpassa sin ledarstil efter verksamheten, medarbetarna och andra förutsättningar. Utbildningen omfattar tre dagar. De första två innehåller teori och grunder för det situationsanpassade ledarskapet, och den tredje dagen gör deltagarna praktiska övningar med inbjudna skådespelare.

KONTAKT: Lotta Löfgren-Markör 013-28 1053
ledarutveckling@liu.se

 

Samtal om svåra frågor ska hjälpa deltagarna bli bättre på att förbereda, genomföra och följa upp svåra samtal med medarbetare.  Under en utbildningsdag varvas kortare teoripass med diskussioner. Deltagarna får träna sig i att hålla svåra samtal genom rollspel med  professionella skådespelare.

KONTAKT: Heather Forsyth 013-28 1451
ledarutveckling@liu.se

 

Andra fristående moduler som ges av olika interna aktörer
vid efterfrågan är ekonomistyrning, förvaltningsrätt, förändringshantering,
lönesättning och upphandling.

Målgrupp

För chefer och ledare.

 

Inriktning

samtal om svåra frågor, Situationsanpassat ledarskap II, Ekonomistyrning, Rehabprocessen mm.

 

Material

 


Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-29