Göm menyn
Nyfiken på ledarskap

 

 

 


 

PROGRAMMET NYFIKEN PÅ LEDARSKAP ger en introduktion till vad det innebär att ha en ledarroll med syfte att ge deltagarna ett bättre underlag för att ta ställning till om de vill bli ledare.

Det övergripande syftet är att bidra till ett bra ledarskap vid LiU även i framtiden och inspirera medarbetare till ledarutveckling.

Målet är att programmets deltagare ska ha fått en tillräckligt god uppfattning om vad en ledarroll kan innebära för att kunna avgöra om de så småningom vill ta en sådan.

Målgruppen är personer som själva har ett intresse för en ledarroll eller har identifierats som potentiellt lämpliga av sin chef. Varje deltagare kommer överens med sin närmaste chef om att gå programmet.

Under programmets gång får deltagarna lära sig mer om LiU:s organisation, grupper och grupputveckling, utveckling av det personliga ledarskapet och hur olika chefer vid universitetet ser på sitt ledarskap. Programmet omfattar fem kurstillfällen (hel- eller halvdagar) under ett halvårs tid.

Nästa omgång ges med start i september 2019. Vi har många anmälda, hör av dig om du vill sätta upp dig på kön till programmet.

För intresseanmälan, kontakta anna-carin.rehn.bjurstromer@liu.se

 

KONTAKT: Heather Forsyth, 013-28 14 51
ledarutveckling@liu.se

Målgrupp

För personer som själva har ett intresse för, eller av sin chef identifieras som lämplig för, en led

 

Inriktning

En introduktion till vad ledarrollen innebär samt underlag för att kunna ta ställning till

Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-29