Göm menyn
Mentorskapsprogram

 


 

GENOM MENTORSKAPSPROGRAMMET får chefer och ledare vid LiU möjlighet att fortsätta utvecklas som ledare efter att ha genomgått Chefsprogrammet respektive PLUF (Program för ledare inom utbildning och forskning).

Syftet är att LiU:s chefer och ledare ska utvecklas ytterligare i sina ledarroller för att kunna bidra till fortsatt utveckling av verksamheten.

Målet är att deltagarna ska omsätta kunskaperna från Chefsprogrammet respektive PLUF i vardagen och ha tillgång till ett bollplank i form av en senior ledare.

Målgruppen är personer som genomgått LiU:s chefsprogram och PLUF (Program för ledare inom utbildning och forskning) och vill fortsätta att utveckla sitt ledarskap.

De som genomgått Chefsprogrammet respektive PLUF erbjuds en mentor för de kommande femton månaderna. Vid ett uppstartsmöte träffas alla mentorer och adepter och får råd och tips inför mentorskapet. Därefter lägger mentorn och adepten själva upp träffarna. Efter halva tiden bjuds alla in till ett uppföljningsmöte för adepter och ett för mentorer. De femton månaderna av mentorskap avslutas med ett sista gemensamt möte för diskussion och utvärdering.

 

KONTAKT: Heather Forsyth 013-28 1451
ledarutveckling@liu.se

Målgrupp

För chefer som gått LiU:s Chefsprogram

 

Inriktning

Mentorskap under ett kalenderår ger möjlighet att diskutera ledarskap i allmänhet och synnerhet,

 

Material


Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-29