Göm menyn
LiU:s chefsprogram

LiU:s Chefsprogram 2018/2019

Programmet hade två starter 2018 då intresset för det var stort. 
Den andra omgången startade den 13 september och pågick fram till den 10 april 2019.


2018-01-05


LiU:s Chefsprogram 2019

Chefsprogrammet 2019 innehåller 14 pass och startade i februari.

För att ta del av upplägget klicka på Program Chefsprogrammet 2019.


2018-10-04 

CHEFSPROGRAMMET ska ge chefer vid LiU förutsättningar för att göra ett bra jobb. Rollen som chef ska kännas meningsfull, hanterbar och begriplig.

Syftet är att ge chefer utbildning i arbetsgivarfrågor. De ska också utvecklas i sitt personliga ledarskap för att kunna bidra till att utveckla verksamheten.

Målet är att deltagarna ska känna sig bättre rustade för sina chefsuppdrag och att kunskap och erfarenhet från programmet ska göra avtryck i deras chefskap. Målgruppen är chefer med personalansvar. Det är obligatoriskt för alla chefer på LiU med personalansvar att delta i programmet.

Programmet omfattar ett drygt dussin halvdagar och lunch-till-lunch-övningar under lite mer än ett halvårs tid. Träffarna har olika teman, som till exempel kompetensförsörjning, arbetsmiljö och konflikthantering.

Programmets röda trådar är arbetet med att nå fungerande arbetsgrupper och träning i kommunikation, coaching och feedback.

Pedagogiken bygger på att deltagarna först når egen insikt, sedan utbyter tolkningar i gruppen och till sist för med sig erfarenheterna tillbaka till organisationen. På så sätt sker lärandet i tre steg: individuellt, kollektivt och organisatoriskt.

Efter chefsprogrammet har deltagarna möjlighet att delta i ett mentorskapsprogram.

Aktuellt chefsprogram hittar du på Ledarwebbens första sida.


KONTAKT: Lotta Löfgren-Markör, 013-28 1053
ledarutveckling@liu.se

Målgrupp

För chefer med personalansvar

 

Inriktning

Utbildning i arbetsgvarfrågor och utveckling i det personliga ledarskapet

 

Material

Litteraturlista


Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-29