Göm menyn
LiU:s chefsprogram

LiU:s Chefsprogram 2020

Chefsprogrammet 2020 är klart och pågår från den 4 februari till den 7 oktober 2020. Programmet är obligatoriskt för alla chefer på LiU. Efter programmet ska du som är chef uppleva att du är ännu bättre rustad för att arbeta med chefsuppdraget. Kunskap och erfarenhet från programmet förväntas göra avtryck i ditt chefskap.

Läs mer om programmet (pdf)


CHEFSPROGRAMMET ska ge chefer vid LiU förutsättningar för att göra ett bra jobb. Rollen som chef ska kännas meningsfull, hanterbar och begriplig.

Syftet är att ge chefer utbildning i arbetsgivarfrågor. De ska också utvecklas i sitt personliga ledarskap för att kunna bidra till att utveckla verksamheten.

Målet är att deltagarna ska känna sig bättre rustade för sina chefsuppdrag och att kunskap och erfarenhet från programmet ska göra avtryck i deras chefskap. Målgruppen är chefer med personalansvar. Det är obligatoriskt för alla chefer på LiU med personalansvar att delta i programmet.

Programmet omfattar ett drygt dussin halvdagar och lunch-till-lunch-övningar under lite mer än ett halvårs tid. Träffarna har olika teman, som till exempel ekonomi, kompetensförsörjning, arbetsmiljö och konflikthantering.

Pedagogiken bygger på att deltagarna först når egen insikt, sedan utbyter tolkningar i gruppen och till sist för med sig erfarenheterna tillbaka till organisationen. På så sätt sker lärandet i tre steg: individuellt, kollektivt och organisatoriskt.

Efter chefsprogrammet har deltagarna möjlighet att delta i ett mentorskapsprogram.

Aktuellt chefsprogram hittar du på Ledarwebbens första sida.


KONTAKT: Lotta Löfgren Cassergren, 013-28 1053
ledarutveckling@liu.se

Målgrupp

För chefer med personalansvar

 

Inriktning

Utbildning i arbetsgvarfrågor och utveckling i det personliga ledarskapet

Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-14