Göm menyn

Introduktion för nya prefekter

Syfte

Experter och ledare inom universitetsledningen och administrationen kommer att delge vad de nya prefekterna ska känna till i sina roller och hur deras verksamhet berörs av detta. Prefekterna lär känna experterna och vice versa.

Upplägget

Upplägget är relativt informellt och tanken är att de nya prefekterna ska få tillfälle till dialog.
Utöver planerade tillfällen kommer även ett pass att arrangeras för samtliga prefekter om krishantering.

Här kan ni hitta programmet.

Anmälan

Meddela lotta.lofgren-markor@liu.se redan nu om ni inte kan delta vid något av tillfällena. Därefter anmäler ni till respektive expert/ledare om ni inte kan komma. Om gruppen behöver ändra något av mötestillfällena, går det bra att ta gemensam kontakt med respektive expert/ledare.

Mentorskap

Under programpunkten Nätverk prefekt 2015 kommer ni som är nya prefekter få träffa två ”gamla” prefekter. Syftet med det är att ni ska kunna ta upp aktuella frågor, som ni behöver hjälp att reflektera runt och eventuellt lösa. Det första tillfället är den 19 januari. Då bestämmer ni datum för fortsatta träffar under våren. Därefter erbjuds ni som är nya att få en mentor under ett år.

Ledarwebben

Övriga chefs- och ledarutbildningar på LiU finner du på Ledarwebben här: http://www.liu.se/insidan/ledarwebb?l=sv

Lisam

Prefektledningsrådet (PLR) har en egen samarbetsyta på Lisam. Även där kan ni hitta det här programmet.

Knapp progrram och öppna moduler
Knapp hur det fungerar


 

 

Länkar för ledare

 


Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-04