Göm menyn

Medarbetarskap vid Linköpings universitet

Vid LiU är medarbetarna den viktigaste resursen för verksamheten. Oberoende av roll vid LiU tar jag som medarbetare initiativ och bidrar till Linköpings universitets utveckling och resultat, bland annat genom att ansvara för mitt medarbetarskap.

I egenskap av medarbetare

 • utför och utvecklar jag mina arbetsuppgifter med hög kvalitet och i linje med verksamhetens mål
 • ansvarar jag för min egen arbetssituation i en kontinuerlig dialog med min närmaste chef
 • är jag närvarande på min arbetsplats
 • iakttar jag ett etiskt förhållningssätt

I egenskap av medlem i en grupp

 • bidrar jag till arbetsgruppens professionella utveckling, kollegiala arbetssätt och sociala gemenskap
 • visar jag respekt för andras kompetens och olika roller
 • är jag delaktig samt delger kunskap och information
 • ger jag och tar emot feedback
 • tillvaratar jag olikheter och visar respekt för människors lika värde

Anställda vid Linköpings universitet

 • har universitetets övergripande mål och strategi som grund för arbetet
 • bygger en kultur präglad av ett respektfullt bemötande
 • samverkar med andra grupper såväl inom som utom Linköpings universitet
 • vårdar och utvecklar LiU:s goda rykte som ett innovativt och gränsöverskridande universitet

 

KONTAKT: Heather Forsyth, 013-28 1451
ledarutveckling@liu.se

Knapp progrram och öppna moduler
Knapp hur det fungerar


 

 

Länkar för ledare

 


Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-12