Göm menyn

 

Chefs- och ledaruppdraget

Här finner du som chef och ledare vid LiU stöd för att kunna utföra din roll som ledare så bra som möjligt.

Översikten LiU:s chefsår hjälper dig att ha koll på vad som behöver göras under året, allt från bokslut till medarbetarsamtal. I de värderingar som gäller för LiU:s chefer är ledorden integritet, respekt och professionalism.

Instruktioner

Nedan finner du centrala instruktioner för olika ledarroller vid LiU. Här finns ditt uppdrag som chef beskrivet. Tänk på att det också kan finnas kompletterande instruktioner för avdelningschefer och studierektorer på din institution.

Knapp progrram och öppna moduler
Knapp hur det fungerar


 

 

Länkar för ledare

 


Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-01-16