Göm menyn

Ledarskapspriset och grupp- /teampriset

För elfte året i rad delade LiU ut ledarskapspriset. Nytt för året var nominering av bästa grupp/team. Syftet med det nya priset var att lyfta fram och uppmuntra gruppens/teamets betydelse, och det goda samarbetet, som är så viktigt för universitetets utveckling. 

Campus Valla liggande
 

Nyhet 2018: pris till bästa grupp/team

I år delade vi för första gången ut ett grupp-/teampris. Med priset vill vi lyfta fram och uppmuntra gruppens/teamets betydelse och det goda samarbetet, som bidrar till universitetets utveckling.


Priset delades ut till en grupp/team som har arbetat med regelbunden utveckling av sitt samarbete, som i sin tur har medfört positiv påverkan på verksamheten, både för gruppen och för universitetet i stort. Denna påverkan kan uttryckas i exempelvis resultat eller arbetsklimat på avdelningen.

 

Kandidater (team) kan nomineras av alla anställda vid universitetet. 

Vad är en grupp/ett team?

Grupp/team definieras som en grupp medarbetare som har ett gemensamt uppdrag med tillhörande mål, och där medlemmarna behöver samarbeta för att genomföra sitt uppdrag och nå sina mål. Oftast består grupper/team med ett tydligt gemensamt mål av max 10-12 medlemmar, men storleken kan naturligtvis variera. 

 

För att enklare se om det rör sig om en grupp/ett team, kan följande frågor ställas och samtliga ska besvaras med ett ”ja”:

 • Vet alla i gruppen/teamet vilka som är medlemmar och vilka som inte är det?
 • Har gruppen/teamet ett eller flera mål som är gemensamt/gemensamma för alla och som alla ställer sig bakom?
 • Kräver arbetsuppgifterna att alla samarbetar regelbundet och tätt samt koordinerar sina insatser?
 • Utvärderar gruppen/teamet kontinuerligt och systematiskt sina gemensamma prestationer och sitt samarbete?

Prissumman är på 50 000 kronor och ska gå till fortsatt utveckling av gruppen/teamet, dess inre samarbete och exempelvis dess samarbeten utanför gruppen/teamet.

Ledarskapspriset - delades ut för elfte året i rad

Med ledarskapspriset synliggör vi den viktiga betydelsen av ett gott ledarskap som utvecklar LiU:s medarbetare och verksamhet.

Kriterierna för ledarskapspriset är att den nominerade:

Informations affisch: LiU:s prioriterade värderingar för chefer och ledare och exempel på handlingar för att leva efetr värderingarna.

 1. kan med exempel visas vara en god förebild för ledarskapet vid LiU
 2. kan med exempel visas arbeta i enlighet med LiUs prioriterade värderingar för chefer/ledare - integritet, respekt, professionalism, se LiUs prioriterade värderingar för chefer och ledare.pdf) och därmed bidra till att utveckla verksamheten
 3. har, i förekommande fall, goda NMI-resultat och leder en väl fungerande verksamhet

Prissumman är 30 000 kronor att använda för egen utveckling/ förkovran inom området ledarskap.

Jurydeltagare

Juryn som utsåg vinnarna av 2018 års ledarskapspris och grupp-/teampris var:

 • Helen Dannetun, rektor
 • Ulf Nilsson, dekan IDA
 • Ann-Kari Sundberg, prefekt IKK och förra årets vinnare av ledarskapspriset
 • Anita Utterström, facklig representant SACO
 • Martin Singull, avdelningschef MAI
 • Pia Rundgren, HR-direktör

Juryn kan också nominera kandidater till priserna. Rektor har utslagsröst. Juryn kan, vid sidan av priserna, utdela hedersomnämnanden i form av diplom.

Prisutdelning

Prisutdelningen ägde rum under Chefsdagen, den 22 november på Campus Norrköping.

Frågor om priser och nomineringar?

Välkommen att kontakta HR-partner heather.forsyth@liu.se.

Följande personer har genom åren fått ledarskapspriset och det fr om 2018 inrättade grupp-/teampriset

2018
Marie Larsson, avdelningschef IKE
Hedersomnämnande: Catharina Magnusson, kanslichef KFU
Grupp-/teampris, BildaV: Inger Lindell, Jessica Fredsberg, Kerstin Karlsson, Helena Rosander Johansson, Kia Ölvander, Helena Loborg, Helena Öström Haugum, Julia Fasth Sahlin, Karin Strand, Suzana Pargan, Coyntha Sedvall och Iréne Cavalli Björkman

2017
Ann-Kari Sundberg, prefekt IKK

2016
Gisela Eckert, proprefekt och avdelningschef IBL

2015
Lennart Falklöf, enhetschef KOM
Hedersomnämnande: Lotta Holme, avdelningschef IBL

2014
Ulf Melin, avdelningschef IEI
Hedersomnämnande: Christina Ekerfelt, prefekt IKE

2013
Åsa Åslund, avdelningschef IEI
Hedersomnämnande: Kalle Bäck, prefekt ISAK och Anna-Karin Fungbrandt, samordnare UF

2012
Kajsa Andersson, avdelningschef ISV

2011
Annika Rannström, prefekt IBL
Hedersomnämnande: Anne-Li Lindgren, prefekt Tema

2010
Kent Waltersson, avdelningschef ISV
Hedersomnämnande: Bengt Sandin, temaansvarig Tema och Lars Nielsen, prefekt ISY

2009
Christian Berggren, IEI

2008
Mariam Kamkar, IDA
Hedersomnämnande: Gisela Eckert, studierektor IBL, Elisabeth Ahlstrand, studierektor IBL och Kalle Bäck, prefekt ISAK

Varför ett ledarskapspris och ett Grupp-/teampris?

 • Med ledarskapspriset synliggör vi den viktiga betydelsen av ett gott ledarskap. Ett ledarskap som utvecklar LiU:s medarbetare och verksamhet.
   
 • I år delade vi för första gången ut ett grupp-/teampris. Med det priset vill vi lyfta fram gruppens/teamets betydelse och det goda samarbetet, som har bidragit till universitetets utveckling.

Tidigare artiklar om ledarskapspriset


Sidansvarig: heather.forsyth@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-26