Göm menyn

Polopoly kommer stängas 15 december 2023. Innan dess behöver kvarvarande sidor flyttas eller tas bort. Medarbetare kan läsa mer på FAQ Polopoly Avveckling

Hur arkivet för dokument rörande kvalitetssäkring av utbildning är ordnat

Linköpings universitets gemensamma kvalitetssäkringssystem för utbildning följer en sexårsscykel, inom vilken alla kurser och utbildningsprogram ska ha blivit föremål för granskning som resulterat i kvalitetsrapporter och handlingsplaner under 2017-2022. Handlingsplanerna ska följas upp årsvis.

I arkivstrukturen till vänster är dokumenten ordnade efter detta system, på så sätt att de utbildningar som utförde självvärdering, upprättade kvalitetsrapport och handlingsplan under 2017 finns samlade under respektive fakultets avdelning för sexårsperioden 2017-2022, för de utbildningar för vilka kvalitetssäkringsarbetet inleddes under 2018 finns de samlade under 2018-2023, och så vidare. Arkivet har olika avdelningar för grundutbildning respektive forskarutbildning.

Från och med 2019 används ett LiU-gemensamt systemstöd (planeringsverktyget Hypergene) för att på ett strukturerat sätt ta fram dokumentationen i kvalitetssäkringssystemet för utbildning vid Linköpings universitet.

KONTAKT

 

Ansvariga på central nivå:

Utbildningsråd Ragnhild Löfgren
Vice rektor P-O Bremer

 

Kvalitetssäkringsråd GU
Prodekanerna för utbildning, studentrepresentanter

 

Kvalitetssäkringsråd FU
Prodekanerna för forskning och forskarutbildning, doktorandrepresentanter


Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-04-20