Göm menyn

LÄNKADE DOKUMENT:

/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Beslut om sjalvvardering infor UKA granskning av kvalitetssakringsarbete DNR LIU-2020-03981.pdf 1614 KB 2020-11-26
Beslut om självvärdering inför Universitetskanslersämbetets granskning av kvalitetssäkringsarbete
Fil Kommunikationsplan för kvalitetssäkringsarbete - LIU-2020-03354.pdf 255 KB 2020-10-07
Fil LiUs gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning - LiU-2017-01507.pdf 119 KB 2020-08-12
LiUs gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning
Fil Beslut om processbeskrivning av LiUs modell för kvalitetssäkring för utb på grund och avancerad nivå.pdf 481 KB 2021-02-18
Fil Beslut om processbeskrivning av LiUs modell för kvalitetssäkring för utbildning på forskarnivå.pdf 2410 KB 2021-09-28
Fil Beslut om mall för kvalitetsrapport utbildning.pdf 892 KB 2019-02-08
Fil Beslut om mall för kvalitetsrapport för utbildning på forskarnivå.pdf 767 KB 2019-02-08
Fil Beslut om mall för kvalitetsrapport av enskild kurs.pdf 460 KB 2019-02-08
Fil Beslut om mall för kvalitetsrapport för uppdragsutbildning.pdf 603 KB 2019-02-08
Fil Beslutsmissiv mall grundutbildning 2019_EN.pdf 189 KB 2021-03-30
Fil Mall kvalitetsrapport GU 2019_EN.pdf 329 KB 2021-03-30

Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-10-27