Göm menyn

LÄNKADE DOKUMENT:

/Beslut - startår 2017-2022/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Beslut om processbeskrivning av LiUs modell för kvalitetssäkring för utbildning på forskarnivå.pdf 2410 KB 2021-09-28
Fil Beslut om processbeskrivning av LiUs modell för kvalitetssäkring för utb på grund och avancerad nivå.pdf 481 KB 2021-02-18
Fil Beslut om processbeskrivning av LiUs modell för kvalitetssäkring för utb på grund och avancerad nivå.pdf 481 KB 2021-02-18
Fil Beslut om processbeskrivning av LiUs modell för kvalitetssäkring för utbildning på forskarnivå.pdf 2410 KB 2021-09-28
Fil LiUs gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning - LiU-2017-01507.pdf 119 KB 2020-08-12
LiUs gemensamma modell för kvalitetssäkring av utbildning

Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-09-19