Göm menyn

TEKFAK GU 2020-2025

/TEKFAK fristående kurser/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Sammanfattning kvalitetsutvardering Fristaende kurser.pdf 240 KB 2020-12-15
Sammanfattning kvalitetsutvärdering Fristående kurser
Fil Sammanfattande bedomningsmatris och handlingsplan Fristaende kurser.pdf 84 KB 2020-12-15
Sammanfattande bedömningsmatris och handlingsplan Fristående kurser
Fil ETE333 Djurpsykologi.pdf 199 KB 2020-12-15
ETE333 Djurpsykologi
Fil ETE327-ETE328 Etologi.pdf 251 KB 2020-12-15
ETE327-ETE328 Etologi
Fil NBIB22 Floristik och faunistik.pdf 233 KB 2020-12-15
NBIB22 Floristik och faunistik
Fil ETE318 Grunderna i AI.pdf 233 KB 2020-12-15
ETE318 Grunderna i AI
Fil ETE332 Grundlaggande datasakerhet.pdf 196 KB 2020-12-15
ETE332 Grundläggande datasäkerhet
Fil ETE330 Hastens sinnen och beteende.pdf 263 KB 2020-12-15
ETE330 Hästens sinnen och beteende
Fil ETE279-280-329 Hundens beteendebiologi.pdf 312 KB 2020-12-15
ETE279-280-329 Hundens beteendebiologi
Fil ETE325 Linjar algebra.pdf 229 KB 2020-12-15
ETE325 Linjär algebra
Fil ETE180 Medicinsk teknik.pdf 225 KB 2020-12-15
ETE180 Medicinsk teknik
Fil ETE034 Medicinteknisk sakerhet.pdf 222 KB 2020-12-15
ETE034 Medicinteknisk säkerhet

Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-04