Göm menyn

Filosofiska fakulteten Forskarutbildning

FIL FAK FU 2023-2028

/
Namn Storlek Senast ändrad
Katalog Psykologi   

FIL FAK FU 2022-2027

/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Fakultetsanalys 2022 kvalitetssäkring forskarutbildning filfak.pdf 523 KB 2022-12-16
Katalog Affärsrätt   
Katalog Analytisk sociologi   
Katalog Språk och kultur   
Katalog Tema Teknik och social förändring   

FILFAK FU 2021-2026

/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Beslut filfaks analys av kvalitetssakring forskarutb 2021.pdf 406 KB 2021-12-17
Katalog Socialt arbete   
Katalog Statistik   
Katalog Statsvetenskap   
Katalog Tema Genus   
Katalog Välfärdsrätt   

FILFAK FU 2020-2025

/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Fakultetsanalys FU fil fak 2020.pdf 280 KB 2021-02-10
Katalog Etnicitet och migration   
Katalog Företagsekonomi   
Katalog Handikappvetenskap   
Katalog Miljövetenskap   
Katalog Pedagogik med inriktning mot arbete och arbetsliv   
Katalog Sociologi med inriktning mot arbete och arbetsliv   

FILFAK FU 2019-2024

/
Namn Storlek Senast ändrad
Fil Fakultetsanalys av FU 2019 Fil fak.pdf 230 KB 2020-02-12
Katalog Informationssystem   
Katalog Kognitionsvetenskap   
Katalog Tema kultur och samhälle   

FILFAK FU 2018-2023

/
Namn Storlek Senast ändrad
Katalog Tema Barn   
Katalog Äldre och åldrande   

FILFAK FU 2017-2022

/

Sidansvarig: magnus.johansson@liu.se
Senast uppdaterad: 2023-08-29