Göm menyn

Kontakt i webbfrågor

Centrala funktioner vid LiU

 • Kommunikationsdirektör, Mariethe Larsson, mariethe.larsson@liu.se, 013-28 6966
 • Webbchef, Anna Björk, anna.bjork@liu.se, 013-28 5880
 • Central webmaster, webmaster@liu.se
 • LiU IT:s Kundcenter, helpdesk@liu.se, 013-28 2828
 • Dataskyddsombud, Johannes Hassmund och Anna Süpke, dataskyddsombud@liu.se

Kontaktpersoner på central förvaltning, fakultetskanslier, institutioner m.m.

Nedan finner du kontaktpersoner som har ett huvudansvar för webbfrågor vid central förvaltning, fakultetskanslier och institutioner.

Webb- och medialabbenheten på Kommunikations- och marknadsavdelningen

 • Webbchef - Anna Björk
 • Webmastrar vid LiU (kontaktas via webmaster@liu.se)
  Fredrik Ivarsson (frågor kring sök på liu.se respektive sök insidan.liu.se, behörighetsfrågor för Polopoly)
  Charlotta Wångblad (frågor kring Sitecore, support, teknisk utveckling m.m.)
  Sussanne A. Larsson (frågor kring Sitecore, sidor för forskningskommunikation m.fl., utbildning i Sitecore, support m.m.)
  Andreas Engmark (frågor kring webbanalys, bloggar)

Kontaktpersoner för centrala ingångar på liu.se


Kontaktpersoner för andra ingångar på LiU


Huvudansvariga på fakulteter


Huvudansvariga på institutioner


Huvudansvarig för universitetsförvaltningen


Huvudansvarig för universitetsförvaltningens intranät


Andra viktiga kontaktuppgifter

Nyhetsredaktionen: nyhet@liu.se

Studentrekrytering LiU (liu.se/utbildning): studentrekrytering@liu.se

Studyinfo LiU: studyinfo@liu.se

Studentredaktionen (student.liu.se): studentredaktionen@liu.se


Sidansvarig: webmaster@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-27