Göm menyn

Kommunikationsstöd i marknadsföring och kommunikationsfrågor

Här hittar du information, verktyg och lathundar som underlättar ditt arbete inom marknadsföring och kommunikation.

Interna resurser för kommunikationsarbete

Här är en samling tjänster som är till för alla medarbetare inom LiU:

Media, webb och profilarbete

Kommunikations- och marknadsavdelningen erbjuder tjänster som t ex:

Tryckeri

LiU-Trycks främsta uppdrag är att tillhandahålla grafiska tjänster och produkter till universitetets institutioner och studenter.

Inom LiU-Tryck erbjuds tjänster som t ex:

  • Tryck och kopiering
  • Prepress och efterbehandling
  • Beställning av visitkort på webben

Till LiU-tryck

Mediadatabas

LiU:s bildbank är ett s.k. DAM (Digital Asset Management system), produkten heter heter Digizuite Media Manager och fungerar som mediaportal. Här finns externt tillgängliga bilder för press och media samt internt tillgängliga bilder för kommunikatörer på LiU.

Till LiU:s mediadatabas

Kontakt

Om du behöver råd och stöd, kontakta gärna oss på Kommunikations- och marknadsavdelningen (vår interna sida). Våra kontaktuppgifter hittar du på vår externa sida.

Har du frågor kring webb finns kontaktuppgifter under Webbpublicering Webbenheten.

Söker du en kommunikatör/ webbredaktör inom din egen del av organisationen kan du hitta flera kontaktuppgifter under Webbpublicering.

Vill du tipsa innehållsredaktionen på Kommunikations- och marknadsavdelningen om något spännande som händer vid LiU når du oss på nyhet@liu.se. Gäller tipset främst sociala medier kan du använda socialmedia@liu.se.


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-20