Göm menyn

Lagar och andra krav

LiU är en statlig myndighet. Därför underordnas kommunikationsarbetet flera lagar som är tillämpliga på såväl intern som extern kommunikation.

Högskolelagen

Språklagen

Tryckfrihetsförordningen

Personuppgiftslagen

Upphovsrättslagen

Förvaltningslagen

Offentlighets- och sekretesslagen


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-17