Göm menyn

Sociala medier

Sociala medier är kanaler som bygger på medskapande, dialog och interaktion. Linköpings universitet jobbar med sociala medier, på olika områden och med olika syften.


I pdf-filen Användning av sociala medier - råd till dig som LiU-anställd kan du läsa mer om vad du ska tänka på i arbetet med sociala medier. 

 

Är du forskare eller lärare vid LiU kan du få råd och stöd från biblioteket för spridning av forskning. 


Riktlinjer
För att LiU som myndighet ska kunna jobba professionellt med sociala medier måste vi veta vad vi gör. I våra riktlinjer för sociala medier får du stöd och hjälp med det arbetet. Läs mer under fliken Riktlinjer och policys.

 

Har du frågor eller funderingar kring att arbeta med sociala medier kontakta socialmedia@liu.se

 

Sociala medier på LiU

 


Sidansvarig: socialmedia@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-09