Göm menyn

Översättning och språkgranskning

Behöver du hjälp med översättning från svenska till engelska eller med språkgranskning av texter på engelska? På Kommunikations- och marknadsavdelningen finns två översättare som tar på sig uppdrag från anställda, forskargrupper, institutioner och andra arbetsenheter inom Linköpings universitet.

Med hög och jämn kvalitet översätter, språkgranskar och redigerar de såväl administrativa som vetenskapliga texter. Vid språkgranskning korrigeras språkliga fel ("grodjakt"), medan redigering innebär mer omfattande omskrivningar för att få det att låta som om en skicklig engelsktalande person skrivit texten.

Översättarna George Farrants och Martin Mirko har båda engelska som modersmål. De har under ett par decennier varit verksamma som översättare i Sverige och har stor erfarenhet av alltifrån vetenskapliga texter till marknadskommunikation. De är väl förtrogna med gängse vokabulär och tonalitet för akademisk engelska i allmänhet och för vad som gäller specifikt vid Linköpings universitet.

George Farrants har en bakgrund som forskare i gränsområdet mellan naturvetenskap, teknik och medicin och har lång erfarenhet av språkgranskning av vetenskapliga artiklar inom detta fält. Martin Mirko har universitetsexamen i språk och industridesign. Hans arbetsområden ligger oftast inom humaniora, samhällsvetenskap och naturvetenskap.

Intresserad? Kontakta kommunikationschef Lennart Falklöf, lennart.falklof@liu.se, ankn 1693, som tar emot och fördelar uppdragen. Skicka med wordfil eller powerpoint, instruktioner, önskad deadline, kontaktperson samt kostnadsställe och aktivitet som ska faktureras. Timkostnaden är 675 kronor.


Sidansvarig: lennart.falklof@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-20