Göm menyn

Så här tar vi fram pressmeddelanden om forskning

Det här är ett pressmeddelande

Ett pressmeddelande är en kortare text, ofta uppbyggd på liknande sätt som en nyhetsartikel. På LiU är det Kommunikationsenheten som tar fram och skickar ut pressmeddelanden med Linköpings universitet som avsändare.

Pressmeddelandet skickas ut till utvalda tidningar, radio/tv och publiceras på liu.se som en nyhet. Det sprids även via sociala medier, främst Twitter. Facebook och LinkedIn kan också bli aktuellt, beroende på ämnet.

För pressmeddelande på svenska använder vi publiceringsverktygen Cision och Mynewsdesk. Pressmeddelanden som översatts till engelska för en internationell publik sprids via AlphaGalileo och EurekAlert.

Har du något att berätta?

Om du har en kommande publicering (accepterad i tidskrift) av en vetenskaplig artikel, bok, rapport eller kapitel i bok som du tror är av intresse utanför forskarvärlden är du välkommen att kontakta den kommunikatör på Kommunikationsenheten som är presskontakt inom området som det gäller (https://liu.se/nyheter/presskontakter).

Kontakta Kommunikationsenheten så fort artikeln har antagits för publicering, så gör vi en bedömning av nyhetsvärdet. Även i de fall vi inte går ut med ett pressmeddelande, kan vi ändå skriva en nyhet till webben och sprida den via sociala medier. Ju tidigare vi får kontakt, desto bättre möjligheter har vi att hjälpa till.

Räkna med att det tar minst två veckor att ta fram ett pressmeddelande. I de flesta fall ska texten översättas till engelska och bilder ordnas.

Korresponderande författare eller motsvarande ska vara verksam vid Linköpings universitet. Om den korresponderande författaren finns vid ett annat lärosäte är det i första hand den organisationen som sköter utskick av pressmeddelande. Vi samordnar gärna spridning av forskningsnyheter med andra svenska och internationella lärosäten, Region Östergötland och liknande, i de fall vi bedömer att det är aktuellt.

Det här behöver vi av dig

  • En populärvetenskaplig sammanfattning av den aktuella studien. En halv till en A4 räcker gott. Sammanfattningen bör nämna hur studien har gjorts och det viktigaste resultatet eller fyndet. Ta gärna sikte på fyndets betydelse för allmänheten (eller fortsatt forskning) och sätt in fynden i ett sammanhang. Texten ska vara begriplig för en lekman. Din sammanfattning fungerar som ett underlag för kommunikatören som skriver texten.
  • Den vetenskapliga artikeln, i manuskriptform eller korrektur.
  • Kontaktuppgifter till den eller de som ska vara kontaktpersoner för media, inklusive titlar och institutionstillhörighet.
  • En av kontaktpersonerna är kontakt mot universitetets kommunikatör. Denna person samordnar och ger övriga inblandade forskare möjlighet att ge synpunkter på texten innan den publiceras.
  • Information om publiceringsdatum (om det finns) och uppgifter om embargo (om tidskriften angett det).
  • Ange om forskningen har gjorts i samarbete med företag eller andra organisationer och om forskningen är kopplad till EU-nätverk, samt information om finansiering (om det inte finns med i den vetenskapliga artikeln).

Inför utskick eller publicering av forskningsnyhet på liu.se

När arbetet med pressmeddelande eller forskningsnyhet för webben är påbörjat är det en bra tidpunkt att se över följande:

  • Ordna så att presentationen på din medarbetarsida på liu.se är aktuell och porträttbild finns. Det gäller alla kontaktpersoner.
  • Ett pressmeddelande är en inbjudan till media att ta kontakt. Det är viktigt att kontaktpersonerna är tillgängliga om journalister hör av sig, från tidpunkten då pressmeddelandet går ut och ett par dagar framåt. Tidpunkten för när pressmeddelandet skickas ut väljs så att det blir vid ett tillfälle då kontaktpersonerna kan vara tillgängliga.
  • Kommunikationsenheten twittrar om de pressmeddelanden och nyheter som publiceras på liu.se. Ange gärna om organisationen som du tillhör, eller du som forskare, har twitter-handles (@kontonamn) eller twitter-hashtags (#kontonamn), eller om det finns andra relevanta hashtags, som du önskar att vi ska använda för att öka möjligheten till spridning. Ange gärna också nyckelord och forskningsfältsbeteckningar, som kan vara till hjälp vid val av kategorier i olika sammanhang.
  • Nämn gärna om Kommunikationsenheten (eller en kommunikatör på din institution eller liknande) har skrivit om relaterade forskningsresultat tidigare. Då kan vi bedöma om det passar att lyfta fram befintliga artiklar på liu-webben, så att intresserade kan läsa mer.

Bilder

Vi behöver alltid bilder och det tar vi fram i samarbete med dig. Ofta behövs både porträttbild och bild som illustrerar forskningen. Vid nyhetstips till medier är det bra om porträttbilder på kontaktpersonerna kan skickas med som pressbilder, som medier får publicera gratis. Porträttbilden som tagits för din medarbetarsida på liu-webben kan användas (kontrollera att du kryssat i att bilden är godkänd för publicering, genom att gå in på Min IT och välja ”Mina uppgifter”. Om du beskär fotot på nytt får du godkänna bilden igen).

Om andra bilder ska användas behöver vi få namn på fotografen, och hans eller hennes tillstånd att sprida bilden som fri pressbild till medier. Bilder som används som pressmaterial ska vara högupplösta (minst 300 dpi).

Embargo

Det är ibland önskvärt att kunna förhandstipsa utvalda journalister under embargoperioden. Det är tidskrifterna som bestämmer datum och tid för ett eventuellt embargo och det ska respekteras av både journalister och forskare. För att ha möjlighet att förbereda ett presspaket är det bra om Kommunikationsenheten kan börja arbeta med materialet i god tid, så ta gärna kontakt så fort artikeln har accepterats för publicering.

 


Sidansvarig: elisabet.wahrby@liu.se
Senast uppdaterad: 2017-09-01