Göm menyn

banner

Grafisk profil för Linköpings universitet

Här hittar du information om Linköpings universitets (LiU:s) grafiska profil. Du kan också ladda ner mallar och logotyper.

Varumärkesstrategi och varumärkesplattform

För att bemöta en hårdnande konkurrens om forskare, lärare och studenter behöver vi jobba målmedvetet med att stärka vårt varumärke. Genom att konsekvent och professionellt använda och ta ansvar för vår visuella identitet, bidrar vi alla till att LiU stärker sin konkurrenskraft, identitet och synlighet. 

Varumärkesstrategi och Varumärkesplattform (pdf - kräver inloggning)

Grafisk manual

Den grafiska manualen innehåller riktlinjer som ska användas för allt material vi producerar vid Linköpings universitet. Här kan du bland annat läsa om varumärke, logotyp, typsnitt, färger, bilder, illustrationer och olika tillämpningar (visitkort, Word- och Powerpointmallar, e-postsignaturer, broschyrer, informationsblad, rollups, sociala medier med mera).

 

grafisk manual

Grafisk manual, svensk version (pdf - kräver inloggning). Uppdaterad 2017-11-17.

Grafisk manual, engelsk version (förkortad) (pdf - kräver inloggning).

 

 

Ladda ner mallar och logotyper

Filarkiv med nedladdningsbart material.

 

 

 

Bildspråk

Bilder är en betydelsefull grundkomponent i LiU:s kommunikation mot alla målgrupper.
Vårt bildspråk, vårt fotografiska uttryck, utgår från varumärkesplattformen (syfte,
position och löfte) och bidrar till att kommunicera varumärket LiU, öka attraktionsvärdet
och stärka vår konkurrenskraft. 

Lär dig mer om LiU:s bildspråk genom att gå vår onlinekurs, läs även riktlinjerna för bildspråk i rörlig media samt ladda ner bilder från LiU:s bilddatabas. 

Språk och tonalitet

Tonaliteten är den språkliga delen av varumärket, Linköpings universitets "röst". Här finns riktlinjer för språk och tonalitet och länk till LiU:s språkguider på svenska och engelska.

 

Vi är LiU - medarbetare och studenter berättar

Arbetet med att vårda och utveckla LiU:s varumärke pågår hela tiden. Under rubriken Vi är LiU berättar medarbetare och studenter om sina drivkrafter och sin bild av Linköpings universitet.

 

Typsnitt

Linköpings universitet använder sig av fyra typsnitt: Korolev LiU, Miller, Georgia och Calibri. Korolev LiU är det identitetsbärande typsnittet (läs mer i den grafiska manualen).

Korolev LiU Medium och Bold är tillgängliga för alla LiU-anställda. De distribueras automatiskt till alla datorer som har ett AD-nummer (framgår av etikett på datorn).

Kommunikatörer som har behov av Korolev LiU Light och Thin samt Miller uppmanas kontakta sin kontoansvarig eller IT-samordnare på sin institution, som kan installera typsnitten hos användare via Portalen. Om kommunikatören inte har en ad-ansluten dator bör dennes programvaruansvarig kontakta grafiskmanual@liu.se för hjälp med installationsfiler.

KorolevLiU medium och bold går även att ladda ned manuellt. Du behöver logga in med liu-id för anställda.

 

Sigill

Linköpings universitets sigill används vid ceremoniella och högtidliga tillfällen (läs mer i den grafiska manualen). För att få tillstånd att använda sigillet kontaktar du grafiskmanual@liu.se.

 

Stämplar

Hur stämplar ska utformas i linje med den nya grafiska profilen har blivit en återkommande fråga. Därför finns det nu ett dokument som innehåller rekommendationer, tips och beställningsinformation för stämplar, som ska fungera som ett stöd när behov uppstår.

 

Profilprodukter

Presentartiklar, klädesplagg etc med LiU:s logotyp på finns redan att beställa via inköpssystemet Proceedo, där vi ofta beställer stora upplagor som får ner priset och möjliggör saker som infärgning i profilfärger. Men för dom tillfällen när man behöver beställa särskilda produkter har vi tagit fram ett policydokument för profilprodukter. Där kan du läsa hur logotypen bör placeras, lämpliga trycktekniker och annat relaterat till profilprodukter.

Senaste NYTT

2019-04-23: Postermallar för Powerpoint är uppdaterade med färgprover och flerspaltiga textfält.

2019-03-18: Uppdatering av baspresentationer med ny information (Powerpoint, Keynote).

2018-06-25: Uppdatering presentationsmallar. Powerpoint har logotyp i EMF-format vilket fixar problem med färgutskrifter. Mallarna finns nu även i alla varianter för Keynote.

2018-06-12: Baspresentationer om LiU uppdaterade.

2018-03-23: Typsnittet KorolevLiU finns nu i version 3.0 och innehåller numera även särskilda tabellsiffror.

2018-01-29: Uppdaterade engelska Powerpoint-filer.

2017-12-06: Uppdaterade brevmallar för Word och presentationsmallar för Powerpoint, med högkontrastbakgrunder.

2017-11-17: Grafisk manual 1.4 med rättade HEX-värden för profilfärger.

2017-09-04: Uppdaterade presentationer om LiU för Powerpoint och Keynote.

2017-06-30: Ny version av LiU:s Grafiska manual. Webb, sociala medier, illustrationsmanér, NCS-färg mm.

2017-03-31: Uppdaterade Postermallar (m. bl a färgade sidhuvuden)

 

Frågor? Kontakta oss

Kommunikations- och marknadsavdelningen

grafiskmanual@liu.se

 

Vi arbetar med LiU:s varumärke och grafiska profil

Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör

Caroline Westroos, varumärkesstrateg

Peter Modin, art director

Jenny Widén, kommunikatör och formgivare

Maria Karlberg, kommunikatör och copywriter

Aferdita Arnryd, internationell marknadsföring


Sidansvarig: peter.modin@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-17