Göm menyn

banner

Välkommen till Linköpings universitets varumärkesmanual

Här hittar du information om Linköpings universitets (LiU:s) varumärke och grafiska profil. Vi har samlat allt som ingår i LiU:s profil och exempel som vi hoppas du ska inspireras av.

Varumärkesstrategi och varumärkesplattform

Alla vi som arbetar och studerar vid Linköpings universitet är med och formar bilden av vilka vi är. Hur var och en av oss agerar i kontakterna med omvärlden påverkar hur vi uppfattas. Konkurrensen om forskare, lärare och studenter hårdnar. Vi ska vara ”ett universitet med internationell lyskraft – där människor och idéer möts och utvecklas”. För att nå dit krävs tydlig kommunikation och ett målmedvetet arbete med att stärka varumärket Linköpings universitet. 

Grafisk manual

grafisk manual

Genom att konsekvent och professionellt använda och ta ansvar för vår visuella identitet, bidrar vi alla till att LiU stärker sin konkurrenskraft, identitet och synlighet. 

I LiU:s grafiska manual finns information och riktlinjer för hur vi tillsammans ska bygga LiU:s varumärke. Här kan du bland annat läsa om typsnitt, färger, bild- och filmspråk, illustrationer, logotyp, designsystem och hur allt ska tillämpas (visitkort, Word- och Powerpointmallar, e-postsignaturer, broschyrer, informationsblad, rollups, sociala medier, akademiska posters med mera). Filarkiv grafisk profil

Ladda ner mallar, logotyper och LiU-presentation

 

Bildspråk i bild och i rörlig media

Bilder är en betydelsefull grundkomponent i LiU:s kommunikation mot alla målgrupper. Vårt bildspråk, vårt fotografiska uttryck, utgår från varumärkesplattformen (syfte, position och löfte) och bidrar till att kommunicera varumärket LiU, öka attraktionsvärdet
och stärka vår konkurrenskraft. 

Bildspråket har även vidareutvecklats för rörlig media. Samma principer som för stillbild gäller, men det finns några ytterligare faktorer att ta hänsyn till. 

Lär dig mer om LiU:s bildspråk genom att gå vår onlinekurs, läs även riktlinjerna för bildspråk i rörlig media samt ladda ner bilder från LiU:s bilddatabas.

 

Språk, tonalitet och budskap

Tonaliteten är den språkliga delen av varumärket, Linköpings universitets "röst". Här finns riktlinjer för språk och tonalitet och länk till LiU:s språkguider på svenska och engelska.

Utifrån varumärket har vi tagit fram en budskapsplattform. Den är ett verktyg för att skapa sammanhållen kommunikation som speglar, utvecklar och stärker bilden av LiU. Se alltid till att dina budskap och texter om LiU överensstämmer med innehållet i budskapsplattformen. I plattformen, som finns på svenska och engelska, hittar du även färdigformulerade texter som beskriver Linköpings universitet.

 

Typsnitt

Linköpings universitet använder sig av fyra typsnitt: Korolev LiU, Miller, Georgia och Calibri. Korolev LiU är det identitetsbärande typsnittet (läs mer i den grafiska manualen).

Korolev LiU Medium och Bold är tillgängliga för alla LiU-anställda. De distribueras automatiskt till alla datorer som har ett AD-nummer (framgår av etikett på datorn).

Kommunikatörer som har behov av Korolev LiU Light och Thin samt Miller uppmanas kontakta sin kontoansvarig eller IT-samordnare på sin institution, som kan installera typsnitten. Om kommunikatören inte har en ad-ansluten dator bör dennes programvaruansvarig kontakta grafiskmanual@liu.se för hjälp med installationsfiler.

KorolevLiU medium och bold går även att ladda ned manuellt. Du behöver logga in med liu-id för anställda.

 

Profilprodukter

Profilprodukter är bra bärare av den visuella identiteten. Linköpings universitet ska utstråla kvalitet. Det är därför viktigt att våra profilprodukter har hög kvalitet. Produkterna ska även signalera vår position som förnyare. Därför ska vi eftersträva nytänkande i valet av de produkter vi sätter vår logotyp på. Att ständigt arbeta för att förstärka denna position och genomgående uppträda som ett universitet; ett varumärke ska även återspeglas i våra profilprodukter.

 

Vi är LiU - medarbetare och studenter berättar

Arbetet med att vårda och utveckla LiU:s varumärke pågår hela tiden. Under rubriken Vi är LiU berättar medarbetare och studenter om sina drivkrafter och sin bild av Linköpings universitet.

 

Sigill

Linköpings universitets sigill används vid ceremoniella och högtidliga tillfällen (läs mer i den grafiska manualen). För att få tillstånd att använda sigillet kontaktar du grafiskmanual@liu.se.

 

Stämplar

Hur stämplar ska utformas i linje med den nya grafiska profilen har blivit en återkommande fråga. Därför finns det nu ett dokument som innehåller rekommendationer, tips och beställningsinformation för stämplar, som ska fungera som ett stöd när behov uppstår.

 

Senaste NYTT

2021-06-23: Keynote-presentationer finns nu med både svart och vit bakgrund.

2021-05-27: Nya baspresentationer och avancerade baspresentationer för Powerpoint och Keynote.

Uppdaterade mallar för Keynote med utökade färgpaletter, diagramstilar m.m.

2021-05-19: Uppdaterade mallar för Word och Powerpoint med utökade färgpaletter m.m.

2020-05-04: Grafisk manual 1.6. Uppdaterat avsnitt om bildspråk.

2020-03-16: Uppdaterade e-postsignaturer med GDPR-information.

2020-03-02: Uppdaterade presentationsmallar för Keynote.

2020-02-24: Baspresentation (Powerpoint, Keynote) uppdaterade med nya siffror från ÅR2019.

2020-02-20: Korrektur i grafiska manualen (länk till guider för epostsignaturer)

2020-02-10: Ny version av LiU:s grafiska manual. Uppdatering av grafik och profilbilder för sociala medier, utveckling av profilprodukter, profilering av rörlig media, nya mallar för Powerpoint m.m.

2020-01-16: Byte av molntjänst för filarkivet

2019-11-11: Enkla och avancerade baspresentationer är uppdaterade med ny information och uppdaterade bilder. För Powerpoint och Keynote.

2019-04-23: Postermallar för Powerpoint är uppdaterade med färgprover och flerspaltiga textfält.

2019-03-18: Uppdatering av baspresentationer med ny information (Powerpoint, Keynote).

2018-06-25: Uppdatering presentationsmallar. Powerpoint har logotyp i EMF-format vilket fixar problem med färgutskrifter. Mallarna finns nu även i alla varianter för Keynote.

2018-06-12: Baspresentationer om LiU uppdaterade.

2018-03-23: Typsnittet KorolevLiU finns nu i version 3.0 och innehåller numera även särskilda tabellsiffror.

2018-01-29: Uppdaterade engelska Powerpoint-filer.

2017-12-06: Uppdaterade brevmallar för Word och presentationsmallar för Powerpoint, med högkontrastbakgrunder.

2017-11-17: Grafisk manual 1.4 med rättade HEX-värden för profilfärger.

2017-09-04: Uppdaterade presentationer om LiU för Powerpoint och Keynote.

2017-06-30: Ny version av LiU:s Grafiska manual. Webb, sociala medier, illustrationsmanér, NCS-färg mm.

2017-03-31: Uppdaterade Postermallar (m. bl a färgade sidhuvuden)

 

Frågor? Kontakta oss

Kommunikations- och marknadsavdelningen

grafiskmanual@liu.se

 

Vi arbetar med LiU:s varumärke och grafiska profil

Mariethe Larsson, kommunikationsdirektör

Caroline Westroos, varumärkesstrateg

Peter Modin, art director

Tobias Örberg, kommunikatör

Aferdita Arnryd, internationell marknadsföring


Sidansvarig: peter.modin@liu.se
Senast uppdaterad: 2022-05-03