Göm menyn

Juridisk rådgivning

Juristenheten är en del av Rättsavdelningen vid universitetsförvaltningen. Juristenheten svarar för en övergripande kontakt-, rådgivnings- och utbildningsverksamhet avseende juridiska frågor av betydelse för LiU med dess enheter och bolag.

En viktig uppgift är att gentemot universitetets ledning svara för juridisk granskning, kontroll och analys samt att i övrigt svara för juridisk utredning och handläggning i ärenden som är av principiell betydelse eller större vikt för LiU.

En annan tyngdpunkt utgör externt inriktat förhandlings- och avtalsarbete samt tvistehantering i samverkan med berörda enheter inom LiU.

Genom juristenheten kan också LiU:s olika enheter få stöd vid anlitandet av extern kvalificerad juridisk specialistkompetens.

Vi som arbetar inom juristenheten har alla generell kompetens vad gäller att allmänt bedöma juridiska frågor och granska förekommande avtal vid LiU. Vissa områden har dock mer frekventa frågor och ärenden, varför vi fördelar dessa mellan oss enligt följande:

Ansvarsfördelning inom juristenheten
 

För granskning av avtal - skicka avtalet till avtalsgranskning@liu.se.

Se i övrigt våra kontaktuppgifter till höger och ta gärna del av övrig information på vår hemsida! Vi tar gärna del av råd och synpunkter på hur den kan förbättras!

 

Du är inte inloggad med LiU-id (inloggning för anställda och studenter)

Behöver du hjälp att granska ditt avtal?

 

Kontakt

Universitetsjurister

Martin Putsén (enhetschef och bitr. chefsjurist)
Rum: D:333
Tel: 013-28 2766
E-post:
martin.putsen@liu.se

Anna Maria Lindberg
Rum: D:333
Tel: 013-28 2718
E-post:
anna.maria.lindberg@liu.se

Elisabet Permvall
Rum: D:333
Tel: 013-28 4412
E-post: elisabet.permvall@liu.se

Maria Skoglund
Rum: D:333
Tel: 013-28 6670
E-post: maria.skoglund@liu.se

Anna Süpke
Room: D:333
Tel: 013-28 2781
E-post:
anna.supke@liu.se

Caroline Taube
Rum: D:333
Tel: 013-28 6941
E-post: caroline.taube@liu.se

Malin Wahlberg
Rum: D:333
Tel: 013-28 2744
E-post:
malin.wahlberg@liu.se

Jenny Wäsström
Rum: D:333
Tel: 013-28 2708
E-post: jenny.wasstrom@liu.se

 

 

här träffar du oss

Campus Valla
Juristenheten sitter på plan två i D-huset, Campus Valla, D:333.

Campus Norrköping
Vi finns regelbundet på Campus Norrköping.Vill ni träffa oss rekommenderar vi att ni kontaktar oss i förväg.


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-10