Göm menyn

Sponsring

Sponsring är en gåva eller ett bidrag som ges mot en viss restriktiv motprestation, som har till syfte att uppmärksamma finansiären och skapa en positiv attityd till sponsorföretaget och ge så kallad goodwill. Denna motprestation kan ofta ske i form av exponering av sponsorns varumärke eller varor.

Sponsring är känsligt för en myndighet generellt – och ett lärosäte specifikt – att hantera. I de fall LiU kan överväga att ta emot sponsring är det särskilt viktigt att reglera förutsättningarna för sponsringen genom skriftliga avtal. Viktigt att tänka på vid sponsring är att den inte får påverka eller styra inriktningen av universitetets verksamhet. Universitetets oberoende och opartiskhet får inte ifrågasättas genom sponsringen; man bör således vara uppmärksam på gränsen mot mutor eller annan otillbörlig påverkan. Det är också viktigt att säkerställa att LiU inte agerar i strid med lagen om offentlig upphandling när vi tar emot sponsring.

 

ESV:s skrift Sponsring som finansieringskälla


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-23