Göm menyn

Beslut och överklaganden

Beslut

I universitetets arbetsordning (3 kap) anges hur beslut ska handläggas och vad de behöver innehålla.

Överklaganden

I normalfallet är det den verksamhet som handlagt ett beslut som också hanterar överklaganden av dessa. Som hjälp vid hanteringen har juristenheten tagit fram en vägledning för överklaganden, den inleds med en kort schematisk sammanfattning och innehåller också ett exempel på hur en besvärshänvisning kan se ut. Om du har frågor om ett överklagande ni fått eller vill stämma av någon detalj med juristhenheten finns våra kontaktuppgifter på enhetens förstasida (klicka på juridisk rådgivning överst till vänster).

 

 


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-10