Göm menyn

Offentlighet och sekretess

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen anger gränserna för när information vid universitetet kan sekretessbeläggas och när den inte får hållas hemlig.

Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)

Vägledning

Juristenheten har tillsammans med dokument- och arkivenheten utarbetat en vägledning för hur offentlighetsprincipen bör tillämpas vid Linköpings universitet. Vägledningen understryker det öppna förhållningssätt som ska prägla universitetets verksamhet och betydelsen av att grundläggande föreskrifter i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen är väl kända inom universitetet. 

LiU:s vägledning om offentlighet och sekretess

Regeringskansliets information om offentlighetsprincipen och sekretess
 

Information in English (external link to Government offices)

Information regarding public access to information and secrecy legislation etc. 


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-22