Göm menyn

Juridisk rådgivning vid kommersialisering

 

Juristenheten kan i mån av tid erbjuda enskild kvalificerad affärsjuridisk rådgivning - bland annat i samverkan med LiU Innovation - riktad mot enskilda forskare vid LiU som arbetar kommersiellt eller tillsammans med näringslivet kring kommersialisering och skydd av idéer och uppfinningar samt kring allmänna villkor för forskningsfinansiering (uppdrags- och samverkansforskning) som påverkar den anställdes rättigheter inom detta område.

Juristenheten ger råd, granskar avtalsförslag, bistår vid upprättande av avtal samt stödjer vid förhandlingar - med såväl eget arbete som utnyttjande av enskilda rådgivare efter avrop - inom ramen för LiU Innovations verksamhet. All verksamhet sker enskilt och under särskilda sekretessåtaganden.

LiU Innovation är ett första bollplank vid frågor kring kommersialisering där vi hjälper forskare, lärare och övriga anställda att paketera sina forskningsresultat och kunskap till något som kan skapa värde i näringsliv/samhälle. För dig som är anställd vid LiU och har frågor kring patent, juridik, affärsidéer.

För mer information kontakta universitetsjurist Martin Putsén eller besök LiU Innovations hemsida.


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-11-06