Göm menyn

Jäv, mutor och etiska riktlinjer

Vägledningar om mutor

LiU:s vägledning om mutor (pdf)

LiU’s Guidelines Relating to Bribery (pdf)

En vägledning om mutor och jäv (SKL och Finansdepartementet)

Jäv

Reglerna om jäv återfinns i förvaltningslagen och syftar till att säkerställa att beslut fattas på objektiva grunder och att samhället kan ha förtroende för myndighetens handläggning av ärenden. I korthet innebär det att den som kan vara jävig i en fråga måste säga till om det och att den som är jävig inte får delta i handläggningen av ärendet överhuvudtaget.

Information om jäv (inköpssidorna)

Etiska riktlinjer

Etiska regler vid extern forskningsfinansiering

Codex - regler och riktlinjer för forskning


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-08