Göm menyn

Högskolerätt

Anstånd och studieuppehåll

Juristenheten har i samråd med antagningsenheten, fakultetskanslierna och utbildningsdirektören tagit fram en vägledning för anstånd och studieuppehåll.


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-10-06