Göm menyn

Har du ett avtal som ska granskas av juristfunktionen?

  • Se till att avtalsutkastet är förankrat på ledningsnivå vid din institution/enhet.
  • Skicka ditt avtalsutkast till avtalsgranskning@liu.se. Du kommer inom kort därefter bli kontaktad av den jurist som har hand om ditt ärende.
  • Som huvudregel kan du räkna med att granskningsarbetet tar ca två arbetsveckor i anspråk.


För mer information om vilka avtal som ska granskas av juristfunktionen och kontaktuppgifter till LiU:s jurister hänvisas till:

http://www.liu.se/insidan/juridisk-radgivning/avtalsgranskning

  


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-01-13