Göm menyn

Försäkringar

Universitetet har utsett särskilda kontaktpersoner för olika försäkringsområden. För mer allmän information om försäkringsfrågor hänvisas i första hand till dem.

Annan information om försäkringar:

Kammarkollegiets hemsida

LiUs information om försäkringar

 


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-21