Göm menyn

Avtal

Avtalshantering vid LiU

Vilka avtal hanteras vid juristenheten?

Hur går avtalsgranskningen till?

Vilken information behövs inför en avtalsgranskning?

Vilka villkor bevakar universitetet särskilt?

Vem undertecknar avtalet?

 

What kinds of contracts are handled by the legal advisors at LiU?

Principer för LiU-avtal

Övergripande kommentar om avtal inom LiU och dess innehåll

Affärspolicy för uppdragsbaserad forskning och utbildning

Checklista vid undertecknande av sekretessavtal (pdf)


Vägledningar - uppdrag, bidrag och transferering

Redovisningsenheten och juristenheten har gemensamt tagit fram vägledningar för klassificering av avtal och för transfereringar. I första hand bör frågor om tillämpningen av dessa ställas till redovisningsenheten.

Vägledning om klassificering av avtal - uppdrag, bidrag eller annat

Vägledning om transferering

EU-kontrakt

EU-finansierade avtal hanteras enligt en särskild handläggningsordning;

Handläggningsordning för kontrakt inom EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling

Grants Office information om EU-finansiering av forskning

Avtalsmallar

Under rubriken Mallbibliotek finns avtalsmallar för några av de vanligare avtalssituationerna, t.ex forskningsfinansiering, uppdragsutbildning och sekretessavtal.

Utbildning om avtalshantering 2014

Power-point presentation


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-08