Göm menyn

Arbetsrätt

Arbetsrätt

Arbetsrättsliga frågor hanteras huvudsakligen inom HR-avdelningen, för en första kontakt bör ni därför vända er dit.

Bisysslor

Anvisningar för redovisning av bisysslor

Vägledning avseende reglerna för bisyssla för anställd vid Linköpings universitet

Guidelines regarding the regulations for incidental employment

Diskriminering och lika villkor

Vid juristenheten hanteras huvudsakligen formella anmälningar om diskriminering och trakasserier. För mer övergripande information om sådana frågor hänvisas i första hand till HR-enheten.

Om LiUs arbete med lika villkorsfrågor

En vägledning om diskrimineringslagen

Lagtext - diskrimineringslagen (2008:567)

En vägledning om förtal

Anställningsavtal och information

Du kan hitta gällande avtal och mer utförlig information kring dessa på HR-avdelningens sidor


Sidansvarig: martin.putsen@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-08