Göm menyn

IT för LiU-medarbetare

IT i forskning

IT för dig som forskar

IT:s verktyg och tjänster för stöd i din forskning.

 

IT i utbildning

IT för dig som undervisar

Information om Lisam, karta över campus, verktyg för distansundervisning, med mera.

 

Självhjälp


Ikon glödlampa (idé)

IT-utbildningar

Vi tillhandahåller kurser, förevisningar, IT-utbildningsdagar och drop-in. 

 

IT-support

IT-support

Kontakta LiU Kundcenter om du behöver hjälp med IT-relaterade frågor. Det finns också möjlighet för hjälp i program via drop-in.

 

 

IT-säkerhet

IT-säkerhet

Råd och tips kring hur du uppnår säkrare IT-användning.

 


Ikon för användare

Ditt konto

Möjligheter till självservice, information om kontotyper och information om glömt lösenord.

 

Ikon dator

Dator, lagring och programvara

Tillgängliga programvaror och verktyg för anställda samt instruktioner om fillagring.

 

Ikon jordglob

Internet och molntjänster

Information om fasta och trådlösa nätverk (Eduroam) och rekommendationer kring molntjänster.

 


Ikon e-post

E-post och kalender

Åtkomst till webmail, synkronisera kalender i din telefon och signaturer i e-post.

 

Ikon pratbubblor

Onlinemöten och att arbeta på distans

Verktyg och information till de tillfällen då du behöver arbeta utanför kontoret eller anordna onlinemöten.

 

Ikon telefon

Telefoni

Hänvisning av telefon, serviceärenden, guider för användning och telefonpolicy.

 


Ikon för skrivare

Skriva ut, kopiera, scanna och faxa

Information om EduPrint, lathundar för utskrift och kopiering samt information om att scanna och faxa.

 

Ikon resväska

IT på resan

Rutiner för resande och saker att tänka på kring din IT-utrustning.

 

Ikon kundvagn

Beställning och utlån

Beställning av utrustning (datorer och telefoner) samt information om utrustning som finns till utlån.

 


 


Nyheter från IT-avdelningen

Prenumerera på nyhetsbrev med sammanfattning av nyheterna (3 ggr/termin): 
Till anmälning för listan

Logotyp Microsoft Teams.

Utforska Teams

I maj kommer Skype för företag att ersättas med Teams. Exakt datum kommer att publiceras snart. Redan inbokade onlinemöten som du eller någon på LiU har skapat i Skype för företag kommer att fungera till och med 2/9. Dina Skype onlinemöten inplanerade efter detta datum behöver ersättas med ett nytt Teams onlinemöte. Utforska funktionerna i Teams redan nu.

Spela in föreläsning i PowerPoint

Du kan på ett enkelt sätt spela in din föreläsning direkt i PowerPoint och på så sätt låta dina studenter ta del av föreläsningen när de själva vill. Värt att veta-bloggen visar dig hur du gör.

Illustration av låst dator.

Skärmlås efter 15 minuter

I februari infördes automatiskt skärmlås på LiU-datorer. Låsningstiden för skärmen har nu uppdaterats till 15 minuter, både för bärbara och stationära datorer.

Ikon för glödlampa, koncept för utbildning och idéer.

Vårens IT-utbildningar ute nu

Nu finns alla IT-utbildningar fram till sommaren 2019 publicerade. Exempelvis har fler utbildningstillfällen lagts till för Microsoft Teams, Zoom, Lisam samarbetsrum och Excel.

 

Läs fler nyheter


 

Illustration över olika enheter och händer som använder dem

Värt att veta – IT-tips för dig som jobbar på LiU

Stina Hellberg och Emma Busk Winquist på IMH delar med sig av tips och lathundar som kan göra din vardag på jobbet lite enklare och lite effektivare.

 

 

Driftinfo

Nedan finner du aktuell driftsinformation rörande centrala IT-system vid Linköpings universitet.

För att prenumerera på det här nyhetsflödet med RSS kan du klicka på den orange knappen till höger.Prenumerera på LiU-IT:s driftinfo!


 

Driftstörning Lisam/SharePoint / Disruption of Service Lisam/SharePoint

(Uppdaterad Wed Mar 13 14:06:50 CET 2019)

Vi ser inte längre problem i SharePoint/Lisam. Om du ändå upplever problem så är du välkommen att höra av dig.

/IT-avdelningen
---

We no longer see any problems in SharePoint/Lisam. If you still experience problems, you are welcome to contact us.

/IT-department

 

Tidigare meddelande:

Det är för närvarande en driftstörning på Lisam/SharePoint.
Problemet är felanmält till Microsoft.

IT-avdelningen
----

There is currently a disruption of service affecting Lisam/SharePoint.
The problem has been reported to Microsoft.

The IT-department


Tue Mar 12 12:11:00 CET 2019


Norrköping: Problem med anslutning mot fillager / Issues with connection to filestorage

Vi får för närvarande många samtal och ärenden om att personer på campus Norrköping har problem med att ansluta till fillagret. Felsökning pågår.

/IT-avdelningen

---

We are currently recieving a number of calls and e-mails from persons at campus Norrköping reporting issues with connecting to the filestorage. Troubleshooting is in progress.

/The IT-department


Tue Mar 12 09:03:53 CET 2019


ThinLinc

Vår ThinLinc-tjänst har begränsad kapacitet. Vi kommer under våren förbättra kapaciteten och fram till dess ber vi dig att tänka på att du delar resurser med andra studenter, använd därför endast den mjukvara du behöver och logga ut så fort du är färdig med ditt arbete.

Om ni inte kan ansluta vänligen försök igen senare.

/IT-avdelningen

---

Our ThinLinc service has limited capacity. We will improve the capacity during the spring and until then we ask you to consider that you share resources with other students, therefore use the software you need and log out as soon as you finish your work.

If you cannot connect, please try again later.

/IT-department


Thu Feb 28 08:22:00 CET 2019


Driftstörning thinlinc.edu.liu.se / Disruption of service thinlinc.edu.liu.se

Det är för närvarande problem med inloggningen mot thinlinc.

/IT-Avdelningen

----

Currently there is a problem with logging in to thinlinc.

/The IT-Department


Sun Jan 27 13:41:03 CET 2019


Driftinformation Ladok / Ladok operating information

För senaste driftinformation gällande ladok:
https://ladok.se/driftmeddelanden-alla

IT-avdelningen

----

For latest operating information regarding ladok:
https://ladok.se/driftmeddelanden-alla

The IT-department


Mon Jan 21 10:38:00 CET 2019


Förändring av e-postlistor till studenter / Changes in e-mail lists to students

För att ge en bättre och mer enhetlig hantering av e-postlistor för kurs- och programtillfällen kommer de från och med VT2019 baseras på samma grupper som används i Lisam för kursrummen.

 

Det innebär till exempel att:

 • Det är samma studenter som får e-postutskicken som kommer in i kurs- och programrummet.
  Det gäller såväl registrerade studenter som manuellt tillagda.
 • Möjligheten ges att nå nya studentgrupper, såsom antagna studenter.
 • Möjligheten ges att skicka e-post till lärarna för kurs- och programtillfället.
  OBS! Det gäller endast de lärare som lagts till i lärargruppen för kurs- eller programtillfället.
 • E-postadressen baseras på kurs-/programtillfälleskoden och känns igen från Lisam.
  Utseendet på kurs-/programtillfälleskoden är: [kurskod]_[år][VT/HT]_[XY] där X, Y är en bokstav eller siffra.
 • E-postlistan kan sökas fram direkt i Outlook på datorn, i Lisam eller i telefonen.

 

Även om kurs- eller programtillfället inte har ett kursrum kommer e-postlistorna att finnas och fungera.

 

Exempel på e-postadresser för ett kurstillfälle:

Registrerade och manuellt tillagda studenter: 738g26_2019st_fl@student.liu.se

Antagna studenter: 738g26_2019st_fl-admitted@student.liu.se

Lärare: 738g26_2019st_fl-teachers@student.liu.se

 

Så fort studenter har blivit registrerade i Ladok landar de i gruppen ’antagna studenter’ / ’admitted’.

För kommande termin har den registreringen just skett.

Så fort studenterna har registrerat sig på kursen flyttas de till gruppen ’registrerade och manuellt tillagda studenter’.

För kommande termin kommer det att ske från och med den 21 januari.

 

Alla befintliga listor för 2018VT och 2018HT kommer fortsätta att fungera med samma e-postadress som tidigare (och med samma medlemmar som tidigare) men de har även fått nya adresser enligt ovan.

Det går inte längre att lägga till sig själv till dessa listor.

 

/IT-avdelningen

---

To provide a better and more uniform management of email lists for course and program instances, the lists will from VT2019 be based on the same groups that are used in Lisam to handle the course rooms.

 

This means among other things that:

 • The students receiving mass-distributed emails are the same students as those who have access to the course or programme room.
  This is true for both registered students and manually added students.
 • It is now possible to reach new groups of students, such as admitted students.
 • It is now possible to send email to the teachers of the course or programme instance.
  NB! This applies only to teachers who have been added to the teacher group for that course or programme instance.
 • An email address is based upon the course or programme code, and follows the same naming as in Lisam.
  The format is: [coursecode]_[year][VT/HT]_[XY] where X, Y is a letter or number.
 • The email list can be found directly in Outlook on your computer, Lisam, or in your phone.

 

Email lists will function as described above, even if the course or programme instance does not have a course room.

 

Examples of email addresses for a course instance:

Registered and manually added students: 738g26_2019st_fl@student.liu.se

Admitted students: 738g26_2019st_fl-admitted@student.liu.se

Teachers: 738g26_2019st_fl-teachers@student.liu.se

 

As soon as students have been registered in Ladok, they will appear in the group ‘admitted’.

This registration has just occurred for the coming term.

As soon as the students register for the course, they will be moved to the group ‘registered and manually added students’.

This will be possible from 21 January for the coming term.

 

All the already existing lists for 2018VT and 2018HT will still work with the same email address as before (and with the same members), but the students on these lists have also received new email addresses.

It is no longer possible to add yourself to these lists.

 

/The IT-department


Tue Jan 08 16:32:00 CET 2019 


För att få mail om driftinformation som läggs ut på IT-avdelningens hemsida kan du klicka här och anmäla dig själv eller skicka e-post till helpdesk@liu.se. Skriv i mailet att du vill få driftinformation från LiU-IT.


 


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Mar 22 12:35:08 CET 2019