Göm menyn

Survey&Report

Survey&Report är ett web-baserat verktyg för att konstruera enkäter, distribuera dem, samla in svar och skapa rapporter..

Innehåll

  • Konstruktion av enkät (frågetyper, layout, förhandsgranskning)
  • Respondentenkäter, publika enkäter, anonyma enkäter
  • Hantering av respondenter
  • Distribution av enkäten (utskick, påminnelser)
  • Schemalagda aktiviteter
  • Rapporter
  • Export av resultat

Målgrupp

Anställda vid Linköpings universitet

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs

Tidsåtgång

3 timmar

Tid, plats och anmälan

2020-10-08  kl 13:15-16:15  Online i Zoom, se länk i bekräftelsemail   Anmälan

2020-11-19  kl 09:00-12:00  Online i Zoom, se länk i bekräftelsemail   Anmälan

2020-12-08  kl 09:00-12:00  Online i Zoom, se länk i bekräftelsemail   Anmälan

Avgift

Kursen är avgiftsfri

Upplysningar

utbildning@it.liu.se

 


Sidansvarig: utbildning@it.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-29