Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Lisam – Samarbetsrum

Vi visar dig hur samarbetsrum i LISAM fungerar. Skapa dokument bibliotek, listor och sidor. Målet är att efter utbildningen skall deltagarna kunna skapa ett samarbetsrum och lägga till och redigera eget material. 

Innehåll

  • Vad är ett samarbetsrum
  • Uppbyggnad och funktioner
  • Dokumentbibliotek, ladda upp, skapa och redigera filer
  • Lägga till och redigera sidor
  • Skapa och redigera anpassade listor
  • Lägga till appar i rummet

Målgrupp

Anställda vid Linköpings universitet

Förkunskaper

Inga

Tidsåtgång

3 timmar

Tid, plats och anmälan

2019-01-22 kl 09:00-12:00 IT-utbildningar/Didacticum, (Campus Valla, Hus G, Ingång 81, 1 tr)   Anmälan
2019-02-28 kl 09:00-12:00 IT-utbildningar/Didacticum, (Campus Valla, Hus G, Ingång 81, 1 tr)   Anmälan
2019-03-19 kl 13:15-16:15 IT-utbildningar/Didacticum, (Campus Valla, Hus G, Ingång 81, 1 tr)   Anmälan
2019-04-25 kl 13:15-16:15 IT-utbildningar/Didacticum, (Campus Valla, Hus G, Ingång 81, 1 tr)   INSTÄLLD
2019-06-10 kl 13:15-16:15 IT-utbildningar/Didacticum, (Campus Valla, Hus G, Ingång 81, 1 tr)   INSTÄLLD
 

Avgift

Kursen är avgiftsfri

Upplysningar

utbildning@it.liu.se

 


Page manager: utbildning@it.liu.se
Last updated: 2019-06-04