Göm menyn

Lisam – Kursrum

Vi visar dig hur Lisam Kursrum fungerar och ger tips om hur systemet kan användas i undervisningen. Målet är att deltagarna ska få en god överblick av de av de pedagogiska möjligheterna för webbaserat lärande. 

Finns även som självstudiekurs

Innehåll

  • Hur fungerar Lisam
  • Kursrum, uppbyggnad och funktioner
  • Dokumentbibliotek, ladda upp, skapa och redigera filer
  • Lägga till och ta bort deltagare i ett kursrum
  • Skapa grupprum/kursmomentrum
  • Inlämningar och dess olika delar
  • Skapa egna fritextsidor

Målgrupp

Anställda vid Linköpings universitet

Förkunskaper

Inga

Tidsåtgång

2.5 timmar

Tid, plats och anmälan

2020-08-19  kl 09:00-11:30  Online i Zoom, se länk i anmälningsformulär    ANMÄLAN

2020-09-22  kl 13:15-15:45  Online i Zoom, se länk i anmälningsformulär    ANMÄLAN

2020-10-27  kl 13:15-15:45  Online i Zoom, se länk i anmälningsformulär    ANMÄLAN

2020-12-09  kl 09:00-11:30  Online i Zoom, se länk i anmälningsformulär    ANMÄLAN

 

Avgift

Kursen är avgiftsfri

Upplysningar

utbildning@it.liu.se

 


Sidansvarig: utbildning@it.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-03