Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Lisam – Kursrum

Vi visar dig hur LISAM Kursrum fungerar och ger tips om hur systemet kan användas i undervisningen. Målet är att deltagarna ska få en god överblick av de av de pedagogiska möjligheterna för webbaserat lärande. 

Innehåll

  • Hur fungerar LISAM
  • Kursrum, uppbyggnad och funktioner
  • Dokumentbibliotek, ladda upp, skapa och redigera filer
  • Lägga till och ta bort deltagare i ett kursrum
  • Skapa grupprum/kursmomentrum
  • Inlämningar och dess olika delar
  • Skapa egna fritextsidor

Målgrupp

Anställda vid Linköpings universitet

Förkunskaper

Inga

Tidsåtgång

3 timmar

Tid, plats och anmälan

2019-09-11  kl 09:00-12:00  IT-utbildningar/Didacticum, (Kuben, plan 5, Studenthuset, Campus Valla)   Anmälan
2019-10-21  kl 13:15-16:15  IT-utbildningar/Didacticum, (Kuben, plan 5, Studenthuset, Campus Valla)   Anmälan

Avgift

Kursen är avgiftsfri

Upplysningar

utbildning@it.liu.se

 


Page manager: utbildning@it.liu.se
Last updated: 2019-08-14