Göm menyn

IT- och informationssäkerhet

IT-säkerhetsgruppen erbjuder internutbildning kring IT- och informationssäkerhet. Nedan ger vi exempel på några utbildningar som genomförs. Vi kan skräddarsy ett utbildningstillfälle efter vad er arbetsgrupp eller avdelning har för önskemål.

Kontakta oss om du önskar någon annan form av utbildning inom IT- eller informationssäkerhet på adressen abuse@liu.se.

 


IT-säkerhet på Linköpings universitet

I denna kurs går vi bland annat igenom informationssäkerhet, sekretess och tillgänglighet och annat relevant för ditt dagliga arbete. Vi går också igenom olika vanliga typer av hot – bland annat skadlig programvara, virus och olika bedrägerimetoder. Här får du tips om vad du som LiU-anställd kan tänka på samt hur du bäst skyddar dig.

En presentation ges också av arbetet med IT- och informationssäkerhet på LiU och vilket stöd som finns för dig som anställd.

Tidsåtgång

Cirka 30-45 min

Denna kurs hålls minst två gånger per år i samband med IT-utbildningsdagar. Kontakta oss via abuse@liu.se om du vill anordna ett extra tillfälle för kursen.

 


IT-säkerhet i din vardag

Hur enkelt är det att knäcka ett lösenord? Vad är vanliga metoder för bedrägerier? Med hjälp av aktuella exempel belyser vi hur du kan förbättra din IT-säkerhet både på och utanför jobbet.

Tidsåtgång

Cirka 30 min

 


Fokus på ett ämne

Fördjupning inom ett visst ämne, exempelvis:

  • Utpressningsprogram, utpressningsvirus (ransomware) och nätfiske (phishing)
  • Hur jag hanterar filer och data på ett säkert sätt – säkerhetskopiering och förvaring av filer
  • Personuppgiftshantering och GDPR

Tidsåtgång

Kan variera beroende på ämne och upplägg.

 


Informationssäkerhet och LIS vid LiU

Fördjupning inom informationssäkerhet och LIS (Ledningssystem för Informationssäkerhet) som handlar om de riktlinjer som gäller på universitetet för att hantera all typ av information. Utbildningen går igenom klassningsmodeller, riskhantering, informationsinventering, m.m.

Tidsåtgång

Cirka 30-45 minuter


Sidansvarig: utbildning@it.liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-25