Göm menyn

IT- och informationssäkerhet

IT-säkerhetsgruppen erbjuder internutbildning kring IT- och informationssäkerhet. Kontakta oss om du är intresserad av utbildning inom IT- eller informationssäkerhet på adressen infosec@liu.se.

Eftersom intresset för utbildningar är stort, och vi är få som håller dem, behövs mycket god framförhållning. Vi prioriterar utbildningar som når många personer och som har stor inverkan på LiUs informationssäkerhet.

Några exempel på utbildningar vi har hållit:

  • Informationssäkerhet på Linköpings universitet: informationssäkerhetsarbetet vid LiU, våra regelverk, vanliga typer av hot, tips för hur du som medarbetare vid LiU kan skydda dig.
  • IT-säkerhet i din vardag: vanliga hot, bedrägerier, nätfiske, lösenordshantering, tips på hur du kan förbättra din IT-säkerhet både på och utanför jobbet.
  • Ledningssystem för informationssäkerhet: det systematiska informationssäkerhetsarbetet vid LiU, våra regelverk, informationstillgångar, inventering, informationsklassning, riskanalys, uppföljning.

Sidansvarig: utbildning@it.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-02