Göm menyn

Forms

Forms är ett enkätverktyg som finns under Office365. Det är inte lika kraftfullt som Survey&Report men lämpar sig väl för enklare enkäter.

Innehåll

  • Konstruktion av formulär
  • "Formulär" resp "Frågeformulär" (test)
  • Distribution av formulär
  • Hantering av svar

Målgrupp

Anställda vid Linköpings universitet

Förkunskaper

Inga

Tidsåtgång

1.5 timmar

Tid, plats och anmälan

2020-09-11  kl 10:00-11:30  Online (Zoom-länk kommer med kallelsen)     ANMÄLAN

2020-11-30  kl 13:15-14:45  Online (Zoom-länk kommer med kallelsen)     ANMÄLAN

Avgift

Kursen är avgiftsfri

Upplysningar

utbildning@it.liu.se

 


Sidansvarig: utbildning@it.liu.se
Senast uppdaterad: 2020-07-03