Göm menyn

Anläggningar


Kursansvarig: Kristoffer Nilsson


Kursen ges efter behov – meddela Kristoffer Nilsson om du önskar gå kursen kristoffer.nilsson@liu.se

Beskrivning

Kursen riktar sig till de som aktivt arbetar med registrering och hanterar bokföring av anläggningstillgångar. I Raindance konterar beställaren på ett särskilt konto om inköpet ska bli en anläggningstillgång. Då skapas en preliminär anläggning som måste kompletteras med uppgifter om t.ex. anläggningstyp och avskrivningstid.

Kursen vänder sig till de som ska kunna skapa definitiva anläggningar, dvs. de personer som ska komplettera den preliminära anläggningen med uppgifter om anläggningstyp och avskrivningstid. De som endast kommer att kontera fakturor som skapar preliminära anläggningar behöver inte gå denna kurs.

Målgrupp

Controllers, ekonomer och ekonomiadminstratörer som ska hantera anläggningstillgångar i Raindance.

Syfte

Syfte med kursen är att ge deltagarna en sådan kunskap om Raindance anläggningsmodul att de efter kursen kan hantera upplägg, klassificering, bokföringshändelser och utrangering/skrotning av anläggningstillgångar.

Innehåll

På kursen går vi igenom:

  • Upplägg av nya anläggningar, innehållande bland annat;

Flytt från preliminär anläggning till definitiv anläggning
Val av anläggningstyp
Val av avskrivningstid

  • Konteringshändelser kopplat till anläggningar, bl.a. anskaffning, flytt och utrangering
  • Avskrivningar
  • Sammankopplade anläggningar

Förkunskaper

För att kunna tillgodogöra dig kursinnehållet ska du ha gått igenom materialet för Grundfunktioner i Raindance.

Inga förkunskaper utöver detta krävs.

Kursen riktar sig i första hand till de som redan idag arbetar i Agressos anläggningsmodul.

Genomförande

Kursen omfattar cirka 3 timmar i datorsal.

Mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren:

  • Ha tillräckliga kunskaper för att kunna hantera nyupplägg av anläggningstillgångar
  • Ha tillräckliga kunskaper för att hantera olika konteringshändelser avseende anläggningstillgångar
  • Förstå avskrivningsrutiner för anläggningstillgångar i Raindance
  • Kunna skrota/utrangera anläggningstillgångar

Kursen ges efter behov – meddela Kristoffer Nilsson om du önskar gå kursen kristoffer.nilsson@liu.se


Sidansvarig: ekonomisystem@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-08