Göm menyn

IT-dag för undervisande personal

IT-utbildningar, Lisam och IKT-pedagogerna vid Didacticum arrangerar tillsammans en IT-utbildningsdag på campus US den 5 mars, med inriktining för undervisande personal på LiU.

 

Presentationer

Här finns en del av presentationerna som visades under dagen.

Inlämningar och test i Lisam

Dela dokument

Spela in med PowerPoint

Film som pedagogiskt verktyg

 

Program

Spår Active Learning Flipped Classroom Decentraliserad
utbildning
08:30-09:20 Inledning och visning
av Belladonna
   
09:30-10:10 Interaktiva föreläsningar

Film som pedgogiskt
verktyg

Spela in med
PowerPoint
10:10-10:30 Fikapaus    
10:30-11:10 ALC-rum Tester och inlämningar
i Lisam
Zoom för handledning
11:20-12:00 Tester och inlämningar
 i Lisam
Spela in med
PowerPoint
Dela dokument    

 

Detaljerad information om varje pass

Inledning + Visning Belladonna

Presentation av förläsarna och den demonstration av tekniken och möjligheterna i Belladonna.

Interaktiva föreläsningar
Hur kan vi göra en föreläsning till ett moment där studenterna aktivt bearbetar och skapar mening utifrån information vi ger dem?

Film som pedagogiskt verktyg
Hur kan en använda film som pedagogiskt verktyg? Vad går att göra och hur kan en tänka?

ALC-rum
Vad är ett ALC-rum och vilka aktiviteter kan vi göra där? Vad betyder den här nya, heta förkortningen egentligen?

Tester och inlämningar i LISAM
Vi visar funktionerna "Test" och de olika inlämningstyper som Lisam erbjuder för kursrum.

Spela in med Powerpoint
Vi visar hur du på ett enkelt sätt kan spela in din presentation direkt i PowerPoint”

ZOOM för handledning
Hur kan du använda Zoom för att handleda en student som ej är på plats.

Dela dokument
Hur kan ni dela dokument och samarbeta inom lärarlaget.

 

Upplysningar

utbildning@it.liu.se

 


Sidansvarig: utbildning@it.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Mar 18 08:12:37 CET 2019