Göm menyn

Telefoni och informationssäkerhet

Den 11 juni 2018 fastställde rektor nya riktlinjer för informationssäkerhet vid LiU som ersatte de tidigare riktlinjerna från 2010. Som konsekvens av förändrad och förtydligad lagstiftning, bland annat dataskyddsdirektivet som trädde i kraft den 25 maj 2018, krävs bland annat förändringar i hur lagring på våra enheter hanteras vid LiU.

 


Frågor och svar

Punkterna nedan besvarar frågor som kan uppstå vid läsning av Riktlinjerna för informationssäkerhet.

 

2.1.3 Vem har ansvaret för telefoni-resurser på LiU?

Det är Teleservice som ansvarar för telefonitjänster på LiU. Som anställd på LiU använder du dagligen de resurser som IT-avdelningen levererar och en av dessa resurser är telefoni. Som användare av dessa resurser är vi skyldiga att följa de anvisningar som kommer från IT-direktören, IT-säkerhetsgruppen (IRT) och respektive systemadministratör för resursen i fråga.

 

2.1.5 Får jag installera privata appar på min företagsmobil, till exempel musikappar och parkeringsappar?

Så länge privat användning av resursen (telefonen) inte inkräktar på arbetet eller utsätter LiU för onödiga risker eller kostnader så är det tillåtet.

 

2.1.5 Kan jag låna ut min enhet om jag inte använder den för tillfället?

Nej, en IT-resurs får inte lånas ut för privat användning av familjemedlemmar, bekanta eller andra.

 

2.3.1 Hur hanterar jag lagring av dokument och data smidigast på min enhet?

När du arbetar via en enhet vill vi att du använder dig av Office-appar. OneDrive-appen installeras automatiskt tillsammans med andra Office-appar. Arbetar du mot OneDrive kommer du alltid ha tillgång till dina dokument och data var du än är. Ingen lokal lagring kommer då behövas. På samma sätt kan du arbeta med bland annat dina Word-, Excel- och Powerpoint-dokument från de Office-appar som du laddat ner eller som installerats automatiskt, om du har en telefon som är fjärrhanterad av LiU.

 

2.4.1 Vilka molntjänster som är godkända?

Lista på vilka molntjänster som är godkända samt exempel på tjänster om inte är godkända finner du på följande sida: https://insidan.liu.se/it/godkanda-molntjanster?l=sv

 

2.4.2 Jag använder iCloud för min iOS-enhet, kan jag fortsätta med det?

Nej, iCloud är tyvärr inte en godkänd molnlagring vid LiU. Säkerhetskopiering av mobila enheter hanteras via iTunes på lokal dator. En iTunes-säkerhetskopia ska vara krypterad med ett krypteringslösenord, som du som användare ansvarar för att komma ihåg. Guider på hur du gör detta finner du på bland våra IT-guider. https://insidan.liu.se/it?l=sv

Ett undantag har gjorts för bilder av privat karaktär. Dessa kan du under eget ansvar fortsätta att själv hantera via iCloud på privat Applekonto.

Har du bilder som är arbetsrelaterade bör dessa sparas separat på OneDrive eller i krypterad säkerhetskopia på iTunes, och inte finnas i ditt bildbibliotek i iCloud.

 

2.3.7 Måste jag ha skärmlås på min enhet?

Ja. Du som användare ansvarar för att en kod på minst 6 siffror, lösenord, fingeravtryck eller komplext mönster skyddar din enhet från intrång om den hamnar i fel händer.

 

6.1.1 Jag vill inte att min telefon låser sig så fort!

Ett av de starkaste skydden som din telefon har är att den vid inaktivitet blir låst. Därför regleras tiden för automatisk låsning. Bedömningen har gjorts att en enhet inte får lämnas olåst mer än 5 minuter.

 

2.5.2 Vilken app ska jag använda för att läsa min mail?

Har de en av LiU fjärrhanterad telefon (MDM) så får du automatiskt Outlook installerat på din enhet och vi rekommenderar att du använder dig av det. Men du kan även själv ställa in att nå din mail via den vanliga native-mailen i din enhet. Guider för hur du gör detta finner här: https://insidan.liu.se/it?l=sv

 

2.5.2 Spelar det någon roll vilken mail-app jag använder för LiU-mail på min privata enhet?

Ja, på din privata enhet får du endast använda dig av webbmail för att ansluta till din LiU-mail.

Kontakta Kundcenter för att få hjälp att hantera din webbmail.

 

2.7.1 Min telefon blev stulen, vad gör jag?

Här hittar du instruktioner för hur du agerar: https://insidan.liu.se/it/telefoni/stulen-eller-borttappad-telefon?l=sv

 

2.8.1 Vad gör jag med min gamla telefon när jag fått ny?

När du slutar din anställning eller när du ska få en ny enhet ska din gamla enhet lämnas in till IT-avdelningen. Om enheten är någorlunda fin och ny kommer IT-avdelningen att utvärdera om enheten kan raderas och återanvändas inom LiU. Enheter som inte kan återanvändas inom LiU total raderas och återvinns hållbart och miljövänligt

Är telefonen stulen eller borttappad ska polisens ärendenummer för anmälan påvisas. Telefoner kan lämnas in till Teleservice eller tekniker för återtag enligt avtal.


Sidansvarig: karin.linhardt@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-23