Göm menyn

Kom igång och få överblick över våra IT-tjänster

Välkommen som nyanställd vid Linköpings universitet! På den här sidan har vi samlat information för att du enkelt ska kunna komma igång med tekniska frågor som IT-avdelningen ansvarar för.

Uppdateringar från IT-avdelningen publiceras regelbundet på Insidan och sammanfattas i vårt nyhetsbrev som du kan anmäla dig till här.

Behöver du teknisk support?

Kontakta oss: 

  • Kontakta Kundcenter på 013-28 28 28, skapa ett ärende i LiUdesk, eller besök oss i på Campus Valla på plan 2 i G-huset, ingång 81.
  • Drop-in för hjälp i program med IT-utbildningar
  • Nära IT-stöd (utlån, uppstartshjälp med teknik i föreläsningssalar, m.m.)

IT-säkerhet

Informationssäkerhet

Alla anställda förväntas ta till sig Riktlinjer för informationssäkerhet och efterleva riktlinjerna för informationssäkerhet för att upprätthålla en hög säkerhet på universitetet.

IT-säkerhetsgruppen

Till LiU:s IT-säkerhetsgrupp (Incident Response Team, IRT) kan du rapportera alla former av intrång, intrångsförsök, oönskad e-post, nätmissbruk med mera som har med Linköpings universitet att göra, oavsett om du är utsatt för det på universitetet eller om du misstänker att någon på Linköpings universitet håller på med något som drabbar dig.

Arbeta på distans

Se IT-avdelningens sidor om onlinemöten, VPN och andra resurser som finns tillgängliga.

Dator och telefon

MinIT och Self service

MinIT: en tjänst för självservice: installation av program, byte av lösenord, fylla i ORCID, m.m.

Mac-användare installerar program via Self Service.

Telefon

Din telefon är främst ett arbetsverktyg och det finns en policy på universitetet som berör användningen av din telefon.

Trådlöst nätverk

Anställda ska använda det låsta och säkra nätverket Eduroam. Till detta nätverk behöver du skapa ett separat lösenord, vilket du bara behöver ange första gången du loggar in på nätverket.

Som besökare på universitetet kan man använda sig av nätverket LIU (Netlogon), något som kräver inloggning vid varje användning.

Skrivare och utskrifter

Spara filer

E-post

Signatur

Du skapar en e-postsignatur enligt Linköpings universitets grafiska profil via Outlook (länk till instruktion) eller med hjälp av programmet LiU Outlook Signature Generator (Mac).

Utbildningar inom IT

Är det något område du känner att du skulle vilja behärska bättre? IT-avdelningen erbjuder en mängd utbildningar tillgängliga för att du ska kunna arbeta på bästa sätt, bland annat inom Word, Excel, presentationsteknik och att strukturera ditt arbete.


Sidansvarig: helpdesk@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-11